LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 287 – ĐỒNG HÀNH CHUNG BƯỚC

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
287
ĐỒNG HÀNH
CHUNG BƯỚC

Vì sao chúng ta
Đồng hành chung bước
Khi biết chúng mình
Khác biệt màu da
Thân thiện
Anh em một nhà
Như là
Thân mật từ lâu
Nếu ai biết được
Nguồn Cội chúng ta
Cùng chung
Một Cội Trời Cha
Đồng bào
Một bọc Âu Cơ
Nên không cách ngăn
Phân biệt màu da
Tình yêu vẫn đến
Tình bạn thân mến
Đồng hành
Chung bước xông pha
Vì sao con người
Còn mang trong lòng
Phân biệt chủng tộc
Phân biệt màu da
Vì còn quá xa
Ngôi nhà Nguồn Cội
Nên còn cách biệt
Phân biệt màu da
Nếu như vượt qua
Đến nơi điểm hẹn
Tìm về Nguồn Cội
Thấy từ một Gốc
Năm nhánh trổ hoa
Như một bàn tay
Có năm ngón tay
Như một vầng mây
Năm màu ngũ sắc
Năm châu bốn bể
Trên một quả đất
Nhân loại anh em
Trên một địa cầu
Từ bọc Âu Cơ
Nên nghĩa Đồng Bào
Tất cả đồng hành
Đi về Nguồn Cội
Thời ai cũng hiểu
Rồng Tiên vận hội
Đâu còn cách ngăn
Không còn xa nhau
Đều là đáng yêu
Chung nhau mà sống
Đồng hành chung bước
Đoàn kết chủng tộc
Năm màu da anh em
Sao còn ngẫn ngơ
Phân biệt mà chi
Nhìn nhận anh em
Hòa bình hợp tác
Dệt mộng mơ ước
Nhân loại ơi
Chúng ta một Gốc
Mãi mãi đoàn kết
Đến muôn đời
Sẽ không bao giờ
Chia cách chiến tranh
Sống trong tình thương
Hòa bình anh em
***
Vì sao chúng Ta
Đồng hành chung bước
Khi biết chúng mình
Khác biệt màu da
Thân thiện
Anh em một nhà
Như là
Thân mật từ lâu
Nếu ai biết được
Nguồn Cội chúng ta
Cùng chung
Một Cội Trời Cha
Đồng bào
Một bọc Âu Cơ
Nên không cách ngăn
Phân biệt màu da
Tình yêu vẫn đến
Tình bạn thân mến
Đồng hành
Chung bước xông pha
Vì sao con người
Còn mang trong lòng
Phân biệt chủng tộc
Phân biệt màu da
Vì còn quá xa
Ngôi nhà Nguồn Cội
Nên còn cách biệt
Phân biệt màu da
Nếu như vượt qua
Đến nơi điểm hẹn
Tìm về Nguồn Cội
Thấy từ một Gốc
Năm nhánh trổ hoa
Như một bàn tay
Có năm ngón tay
Như một vầng mây
Năm màu ngũ sắc
Năm châu bốn bể
Trên một quả đất
Nhân loại anh em
Trên một địa cầu
Từ bọc Âu Cơ
Nên nghĩa Đồng Bào
Tất cả đồng hành
Đi về Nguồn Cội
Thời ai cũng hiểu
Rồng Tiên vận hội
Đâu còn cách ngăn
Không còn xa nhau
Đều là đáng yêu
Chung nhau mà sống
Đồng hành chung bước
Đoàn kết chủng tộc
Năm màu da anh em
Sao còn ngẫn ngơ
Phân biệt mà chi
Nhìn nhận anh em
Hòa bình hợp tác
Dệt mộng mơ ước
Nhân loại ơi
Chúng ta một Gốc
Mãi mãi đoàn kết
Đến muôn đời
Sẽ không bao giờ
Chia cách chiến tranh
Sống trong tình thương
Hòa bình anh em
***
Nhân loại ơi
Chúng ta một Gốc
Mãi mãi đoàn kết
Đến muôn đời
Sẽ không bao giờ
Chia cách chiến tranh
Sống trong tình thương
Hòa bình anh em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s