LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 279 – TÌM CHA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
279
TÌM CHA

Nơi hồng trần
Dòng đời xuôi ngược
Cha Trời ơi
Con biết phải
Về đâu
Con đi tìm Cha
Đi giữa trần đời
Lạc loài bơ vơ
Bể khổ mênh mông
Cha ở khắp cùng
Nhưng nào
Con thấy được Cha
Xin xót thương
Người con lạc loài
Sống đời
Lo lắng không yên
Xin mở mắt con
Con hết u mê
Để con thấy Cha
Vượt qua
Cạm bẫy quỷ ma
Để con bước ra
Từ nơi tăm tối
Con thường thấy Cha
Trong cuộc đời
Cha là ánh mặt trời
Soi đường con đi
Con luôn tin rằng
Chỉ có con
Khờ dại bỏ Cha
Còn Cha không bao giờ
Bỏ con
Cha vẫn mãi soi sáng
Trong lương tâm của con
Con u mê
Nên không nhận ra
Dù sao con quyết
Tìm thấy người Cha
Cha của đất trời càn khôn
Người Cha không
Bỏ rơi chúng con
Khi con lỗi lầm
Khi con hững hờ
Quên mất Cội Nguồn
Xin Cha dắt dẫn
Con về
Tới nơi Cội Nguồn
Nguồn Cội của con
Sống trong bình yên
Không còn tử sanh
Cha Trời
Cha của chúng con
***
Nơi hồng trần
Dòng đời xuôi ngược
Cha Trời ơi
Con biết phải
Về đâu
Con đi tìm Cha
Đi giữa trần đời
Lạc loài bơ vơ
Bể khổ mênh mông
Cha ở khắp cùng
Nhưng nào
Con thấy được Cha
Xin xót thương
Người con lạc loài
Sống đời
Lo lắng không yên
Xin mở mắt con
Con hết u mê
Để con thấy Cha
Vượt qua
Cạm bẫy quỷ ma
Để con bước ra
Từ nơi tăm tối
Con thường thấy Cha
Trong cuộc đời
Cha là ánh mặt trời
Soi đường con đi
Con luôn tin rằng
Chỉ có con
Khờ dại bỏ Cha
Còn Cha không bao giờ
Bỏ con
Cha vẫn mãi soi sáng
Trong lương tâm của con
Con u mê
Nên không nhận ra
Dù sao con quyết
Tìm thấy người Cha
Cha của đất trời càn khôn
Người Cha không
Bỏ rơi chúng con
Khi con lỗi lầm
Khi con hững hờ
Quên mất Cội Nguồn
Xin Cha dắt dẫn
Con về
Tới nơi Cội Nguồn
Nguồn Cội của con
Sống trong bình yên
Không còn tử sanh
Cha Trời
Cha của chúng con
***
Con luôn tin rằng
Chỉ có con
Khờ dại bỏ Cha
Còn Cha không bao giờ
Bỏ con
Cha vẫn mãi soi sáng
Trong lương tâm của con
Con u mê
Nên không nhận ra
Dù sao con quyết
Tìm thấy người Cha
Cha của đất trời càn khôn
Người Cha không
Bỏ rơi chúng con
Khi con lỗi lầm
Khi con hững hờ
Quên mất Cội Nguồn
Xin Cha dắt dẫn
Con về
Tới nơi Cội Nguồn
Nguồn Cội của con
Sống trong bình yên
Không còn tử sanh
Cha Trời
Cha của chúng con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s