CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 20 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮC
HỒI KÝ 20
LONG HOA LƯỢC THUẬT

Mở màng bốn câu sấm như sau
– Cấy cày thu đãi thời mùa
– Bây giờ phá ruộng lo chờ mượn ai
– Chờ ngày trời chuyển trời xoay
– Công danh choi chói chép trong vân đài

Hay là:

Cấy cày kiếm sống qua ngày
Khai hoang vỡ hóa lo chờ mượn ai
Chờ ngày trời chuyển trời xoay
Lập công trong hội rồng mây, vân đài

– Nói về Ông Đinh Hùng Chung, cũng như Ông Nguyễn Đức Thông, chỉ lo chí thú làm ăn, không đá động gì đến bọn biến thái cửa quyền. cũng như không nói gì tới Cội Nguồn hay Quốc Tổ gì nữa. Ngày qua ngày lại Cuốc Nguyệt Cày Mây làm ngày làm đêm cứ thế trôi đi trải qua gần mười năm. Ông Thông, Ông Chung làm gần hai mẫu dưa rất cần nhân lực. Ông Đinh Hùng Chung nhờ vào hai người con trai. Là Đinh Minh Tây, Đinh Minh Phương, mới đủ sức để làm dưa. Cơ Nhị Ngũ Dư Bình cũng đã đến. Không biết trời xuôi đất khiến, hay là bọn biến thái cửa quyền có ý hại Ông Đinh Hùng Chung. Vì thấy Ông Đinh Hùng Chung có vẻ làm ăn khá lên.
– Chúng bằng triệt phá sự làm ăn của Ông Đinh Hùng Chung. Bằng cách Gửi một lần hai quyết định gọi hai đứa con Ông Đinh Hùng chung lên đường nhập ngũ.
Theo như sấm Trạng Trình, câu 37, 38, 39, 40, 41,42:
– Trời sinh ra những kẻ gian
– Nhất dạ đạo kiếp, suy tàn đông tây
– Quân nào thần nấy bám vây
– Thượng nhân bất chính, hạ nay tất loàn
– Đua nhau bạo ngược làm càn
– Phá gia bại sản dân tình khốn nguy

Hay Là:
Sinh Thời gặp lúc kẻ gian
Vô Thần chủ nghĩa suy tàn đông, tây
Quân nào thần nấy chẳng sai
Thượng nhân bất chính, hạ đây làm càn
Đua nhau bạo ngược hại người
Phá gia bại sản, dân tình khốn nguy

– Ông Đinh Hùng Chung cầm trên tay hai quyết định bọn chúng không chừa một người để trợ giúp Ông làm ăn. Chúng đưa con Ông một lúc hai người đi nhập ngũ. Quả là ác độc, không thể nói bằng lời. Ông vô cùng tức giận, cho đi một người, còn một người ở lại phụ giúp Ông làm ruộng trồng dưa. Khi Minh Tây mãn nghĩa vụ, thời Minh Phương lên đường nhập ngũ. Theo đúng chính sách nhà nước.
– Gọi một người để lại một người thời Ông Đinh Hùng Chung không nói gì. Để con đi nghĩa vụ. Đằng nầy gọi hết hai người cùng một lúc lên đường nhập ngũ. Triệt phá con đường làm ăn của Ông. Hơn 20 mươi năm hại Ông chưa Đã, giờ lại hại tiếp. Ông Đinh Hùng Chung nghĩ mình là gia đình cách mạng. Bản thân là Bộ Đội hải đảo. Cha là tập kết, nhưng chúng chẳng nghĩ gì đến gia đình có công cách mạng. Mà còn triệt phá con đường làm ăn của Ông. Nên Ông không nhất trí cho hai đứa con đi nghĩa vụ cùng một lúc mà chỉ có một đứa đi thôi.
– Bọn biến thái cửa quyền cho là Ông Đinh Hùng Chung chống đối lại luật nghĩa vụ quân sự. Bằng kéo bọn đầu trâu mặt ngựa đến nhà Ông Đinh Hùng Chung chật trong chật ngoài. Chúng hành hạ gia đình Ông Đinh Chung cả Cha lẫn con hàng tháng, không làm ăn gì được cả.

Ông Đinh Hùng Chung có hỏi: Thầy Tổ, Cơ, Nhị, Ngũ, Dư, Bình, đã đến. Nếu bị bắt rồi thời ai chuyển Quốc Bảo Chân Kinh Văn Hóa Cội Nguồn lên Trung Ương, con đường một sống một chết.

Thầy Tổ nói: Xưa Ông đã mở đường lên Trung Ương rồi. Kim Ngưu an nghỉ. Không nơi nào giữ mạng cho bằng ở trong tù, những năm khốc liệt nầy ở ngoài đời bọn biến thái cửa quyền giết Ông mất. Thôi thì tùy ý Ông vậy. Nếu muốn khỏi ở tù thời để hai đứa nó lên đường nhập ngũ. Còn muốn ở tù thời giữ lại một đứa, việc làm giữ lại một đứa tuy là hợp pháp không sai gì chính sách nghĩa vụ quân sự cả. Nhưng bọn bất lương đã quyết hại Ông, âu cũng là cơ trời đã định, giữ lại mạng sống về sau làm nên nghiệp cả.

Ông Đinh Hùng Chung suy nghĩ một hồi rồi nói: Ý trời đã thế thôi thì đi ở tù vậy. Thế là Ông Đinh Hùng Chung nhất quyết không cho hai đứa đi ngập ngũ cùng một lúc. Thế là bọn biến thái cửa quyền bắt giam Ông Đinh Hùng Chung kêu án 18 tháng tù, lại tiếp tục đày lên Kim Sơn.
– Thầy Tổ nhìn lên trời nói: Không có cuộc mở màng nào mà không bị Xà Vương cản đường. Ông Đinh Hùng Chung ở tù được coi như là Trảm Xà khai lộ. Trảm Xà ở đây là không giết chết Xà, mà để cho Xà giết mình.
– Sự nạp mình cho Xà Vương, không có thể làm được. Xà Vương nuốt được Ông Đinh Hùng Chung hả bớt cơn giận, sự chống phá Cội Nguồn cũng giảm xuống tối đa. Xưa nay bọn biến thái cửa quyền nghĩ chỉ có Ông Đinh Hùng Chung là làm nên chuyện động trời động đất. Ông Đinh Hùng Chung đi ở tù thời không còn ai nữa. Đủ sức để mà lên Trung Ương.
– Nhưng bọn cửa quyền đâu có ngờ Ông Nguyễn Đức Thông, không thua gì Ông Đinh Hùng Chung, có khi còn mưu lược nhịn nhục hơn nữa. 2013 đúng vào năm tỵ. cũng là năm Ông Đinh Hùng Chung nộp mình cho Mãn Xà Vương, chúng đã nuốt con mồi yên tâm ngũ nghĩ.
– Cơ Nhị Ngũ Dư Bình đã đến Hoa Ưu Đàm nở rộ khắp thế giới, Ông Đinh Hùng Chung thời đang ở trại giam Kim Sơn. Chỉ còn lại Ông Nguyễn Đức Thông là người hùng ngang tầm với Ông Đinh Hùng Chung. Ông thế Ông Đinh Hùng Chung chuyển Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương. Có nghĩa là chuyển Văn Hóa Cội Nguồn lên Trung Ương.
– Cũng là lúc Hoa Ưu Đàm lần lượt nở cùng khắp thế giới, vào năm 1997 khi Ông Đinh Hùng Chung lên gặp Cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Ứng vào câu sấm Trâu tới Đồng Lam bóng rạng đông. Thời ở nơi Hàn Quốc Hoa Ưu Đàm mọc trên ngực tượng đồng Phật Như Lai. Những năm sau. Khi Quốc Bảo Chân Kinh. Bảo Hà, Ngọc Thụ, Văn Hóa Cội Nguồn chuyển lần lên Trung Ương thời Hoa Ưu Đàm cũng nở rộ, mọc liên tục nhiều nước trên thế giới. Như Trung Quốc, Đài Loan, MaLaySia, Singaphore, Úc, Pháp, vân, v..
Đặc biệt cuối năm 2012 chuyển sang 2013 năm Tỵ Hoa Ưu Đàm xuất hiện một số Tỉnh Thành khắp cả nước Việt Nam, càng về sau Hoa Ưu Đàm nở càng nhiều khắp đất nước Việt Nam. Thậm chí có người con nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ loài Hoa Ưu Đàm nầy.
– Cũng trong thời gian nầy những người chống phá Cội Nguồn kẻ thời bị rớt chức, người thời đột quỵ toi mạng, thậm chí làm đến chức Bí Thư Huyện treo cổ nơi cơ quan mà chết, bởi gì câu nói trước dân chúng ( Cái gọi là bọn con Rồng cháu Tiên ). Quả báo cũng đã bắt đầu giáng xuống bọn cửa quyền chống phá Cội Nguồn Dân Tộc. Đi ngược lại chủ trương của nhà nước. Bằng chứng là không chấp hành những công văn kiến nghị của các Ban Ngành Trung Ương như đã nói ở những phần trước. Thời kỳ đi vào Cơ, Nhị Ngũ Dư Bình là thời kỳ Hoa Ưu Đàm nở rộ cùng khắp thế giới. Cũng là những năm chuyển Bảo Hà, Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương.
– Nói thời nghe rất dễ nhưng đi vào thực hành thời không dễ chút nào. Những nơi cơ sở máy in đức Phổ, Quảng Ngãi chỉ cần nhìn thấy bốn chữ Quốc Bảo Chân Kinh là hết hồn hết vía. Không dám đọc nói gì in. Nếu Không có Thầy Lê Văn An ở Nha Trang. Thời không bao giờ in được Quốc Bảo Chân Kinh.
– Quốc Bảo Chân Kinh, cũng chính là Bảo Hà Thiên Thư. Quốc Bảo nền Văn Hiến Dân Tộc.
– Thầy Lê Văn An là người xã giao rất rộng. Có thể nói chuyện gì Thầy Lê Văn An cũng biết. Thế mà Thầy Lê Văn An lặng lội hàng chục cơ sở máy in, nhưng đều bị từ chối. May thay chỉ có một cơ sở in. In ra những bộ Quốc Bảo Chân Kinh làm bộ gốc, để sau nầy làm cơ sở Phô tô (Photocopy) ra gửi lên Trung Ương.
– Coi như cái khó bước đầu đã vượt qua, không nói là trầy vi tróc vảy. Thầy Lê Văn An nói với Thầy Thông: Đi Bắc thời Thầy lo. Còn đi Nam thời tôi chịu hết chi phí tất tần tật. Thầy Nguyễn Đức Thông trở về Đức Phổ kể hết lại sự việc cho Thầy Tổ nghe.
– Thầy Tổ nói: Thời điểm bây giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm, đụng vào đồng tiền bà con Đức Phổ những người về Nguồn về Cội dù là 50 ngàn đồng, hay là 100 ngàn đồng thời coi như phạm pháp, chúng ta sẽ bị bọn biến thái chính quyền mời lên làm việc ngay. Họ sẽ quy tội chúng ta lừa phỉnh dân chúng lấy tiền làm việc bất chính. Nhẹ thời phạt hành chính, nặng thời ở tù.
– Thầy Tổ nói : Thời điểm bây giờ là thời điểm hết sức cẩn thận. Chỉ còn cách là chúng ta chung sức làm việc nghĩa là tự lực gia đình. Có bao nhiêu thời lên đường bấy nhiêu. Thầy Tổ liền điện qua cho Cao Đức Toàn khi ấy đang ở Châu Âu đã bảo vệ xong luận án Tiến Sĩ.
– Cao Đức Toàn khi còn nhỏ năm sáu tuổi đã theo Văn Hóa Cội Nguồn. Luôn mang Văn Hóa Cội Nguồn theo bên mình để học. Được tin chuyển Văn Hóa Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương, Cao Đức Toàn liền gửi tiền về lo cho công cuộc trọng đại vì con cháu Tiên Rồng vì non sông đất nước Việt Nam.
– Có tiền Thầy Thông tìm đến nhà Ba Đến. Ba Đến có đứng tên trong 500 chữ ký xin khôi phục Cội Nguồn, cũng như thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Ba Đến có người con trai mở cơ sở Phô Tô (Photocopy) , In Ấn. Thầy Thông in mấy bao kinh, nữa đêm đón xe ra Hà Nội. Vì ít tiền lại Ban Ngành Trung Ương nầy cách Ban Ngành Trung Ương kia khá xa, lội bộ sung cả đôi chân.
– Theo như Thầy Thông kể nếu yếu bóng vía chỉ cần nhìn thấy bề thế đồ sộ trang nghiêm các cơ sở Ban Ngành Trung Ương lại có quân canh lính gác, là đã sợ tái mặt rồi có đâu vào tận cơ quan để đưa Quốc Bảo Chân Kinh. Nếu không phải là gan trời thời không làm được chuyện vào cơ quan gửi Quốc Bảo Chân Kinh đâu. Sự gửi Quốc Bảo Chân Kinh phải nói là một sống một chết cũng như vô cùng vất vả. Không nói là vô cùng khó khăn. Thậm chí bỏ mạng có đi mà không có ngày về.
– Việc đi đến các Ban Ngành Trung Ương, gửi Quốc Bảo Chân Kinh là một hành động dũng cảm phi thường nào là Bộ Công An, nào là Văn Phòng Chính Phủ, nào là Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Nào là Bộ Giáo Dục. Nào là Bộ Văn Hóa Thông Tin, nào là Unesco, nào là Viện Sử Học, nào là đài truyền hình VTV, nào là các trường Đại Học, các cơ sơ Nhà Báo, hầu hết các Ban Ngành Trung Ương phải kể đến mấy trăm chỗ gửi. Chưa nói gửi 63 Tỉnh Thành cả nước. Trừ Quảng Ngãi là không gửi. Đó mới nói chuyến đi ra Bắc.
– Chưa nói đến chuyến đi vào Nam. Cuộc gửi Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương kéo dài hàng tháng. Thiếu đâu in đó tiếp tục gửi, cho đến khi nào gửi hết các Ban Ngành Trung Ương. Các Tỉnh thành phía bắc. Vì không đủ tiền đi đến các tỉnh ở xa, nên gửi bằng bưu điện, chuyến đi gửi kinh lên Trung Ương cũng như các tỉnh, tốn kém vô cùng. Kinh phí chủ yếu là tự lực của Gia Đình. Có chỉ vàng nào thời cũng bán luôn. Mỗi chuyến đi gửi Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương Thầy Tổ phải mất vài chục triệu. Nhất là Cao Đức Toàn gửi tiền về nhờ số tiền kha khá mới đủ chi phí in ấn, ăn uống, ngủ nghỉ, xe cộ, có những lúc Thầy Thông phải lội bộ năm sáu cây số, ban ngành nầy đến ban ngành kia lội bộ cả ngày, sưng cả chân, vì tuổi đã lớn, để dành tiền in ấn gửi cho hết.
– Đây chỉ nói về phía Bắc còn phái Nam thời tất cả chi phí tốn kém đều do Thầy Lê Văn An chu cấp. Không những đổ của đổ tiền lo chi phí. Mà còn ra sức tận lực cùng Ông Nguyễn Đức Thông. Đến các Ban Ngành Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh, cũng như các Ban Ngành Thành Phố. Các cơ sở Nhà Báo, các trường đại học. Nói chung là hàng trăm cơ sở gửi Quốc Bảo Chân Kinh. Văn Hóa Cội Nguồn. Lại còn đi về các Tỉnh Miền Tây, Tỉnh nào đến thời gửi trực tiếp, tỉnh nào không đến được thời gửi qua bưu điện. Kéo dài hơn cả tháng. Tóm lại một lần gửi Quốc Bảo Chân Kinh lên các Ban Ngành Trung Ương các Tỉnh Thành cả nước, chỉ trừ Quảng Ngãi ra là không gửi, phải mất trên hai tháng gần ba tháng. Không những tốn kém và còn vô cùng gian nan vất vả. Không phải gửi một lần mà gửi bốn năm liền.
– Quốc Bảo Chân Kinh, chính là Quốc Giáo lời dạy Anh Linh Quốc Tổ ra đời từ đấy. Lưu chuyển khắp cả nước, Quốc Bảo Chân Kinh, hay Ngọc Thụ, Bảo Hà cũng đã chuyển đến Giang Môn. Có nghĩa là Quốc Bảo Chân Kinh đã chuyển đến các Tỉnh Thành Miền Tây phía Nam. Cũng chính là Miền Tây Giang Môn. Chín con sông cuối Mê Công, Gọi là Cửu Long Giang Môn. Từ đây Văn Hóa Cội Nguồn ló dạng, không còn gọi là bóng rạng đông nữa. Mà là Bình Minh Văn Hóa chiếu sáng khắp non sông. Không nói là khắp cùng thế giới.
– Việc gửi Quốc Bảo Chân Kinh lên các Ban Ngành Trung Ương, cũng như Khu Di Tích Lịch Sử Đền Hùng, có những kết quả phản hồi như sau.
– Nói về kết quả phản hồi thời rất nhiều, phản hồi bằng điện thoại, phản hồi bằng giấy xác nhận phần nhiều là do Ông Nguyễn Đức Thông giữ. Nhưng ở đây tôi chỉ minh chứng một ít kết quả thành tựu của việc đưa Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương.
UBND TỈNH PHÚ THỌ
KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
BIÊN BẢN GIAO NHẬN
Chúng Tôi Gồm:
Bên giao: Ông Nguyễn Đức Thông, Thôn Trường Sanh, Xã Phổ Minh. Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
Bên Nhận: Nguyễn Thị Bích Phượng, Phòng QL Di Tích Bảo Tàng, Khu Di Tích, Lịch Sử Đền Hùng.
Giao nhận số hiện vật gồm.
Quốc Bảo Chân Kinh
Sử Truyện Phù Đổng Thiên Vương
Sử Truyện Văn Lang
Văn Lang Chiến Sự 1, quyển 1 quyển 2
Long Hoa Mật Tạng, quyển 1 quyển 2
Biên bản lập thành 02 biên bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.
Đền Hùng, ngày 16 tháng 5 2015
KDTLS ĐỀN HÙNG
Phó Giám Đốc
Tạ Thị Kim Nhung
Bên nhận
Nguyễn Thị Bích Phượng
0914 798 755
—————————————-
Thật ra mà nói việc gửi Quốc Bảo Chân Kinh lên các ban ngành Trung Ương cũng như các Ban Ngành Hà Nội. Không những các Ban Ngành tiếp nhận Quốc Bảo Chân Kinh mà còn cho phép in ấn. Nhưng chúng tôi không có tiền nên không xin phép in ấn. Dưới đây là một bằng chứng của nhiều bằng chứng.
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số : 2083/ STTTT- BCXB
V/v xuất bản, phát hành xuất bản phẩm
Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2014
Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Thông
(Thôn Trường Sanh, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi )
Sở Thông Tin và Truyền thông Hà Nội, nhận được văn bản số 1543/ VP V X ngày 14 tháng 11/ 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị hướng dẫn xuất bản, phát hành các tác phẩm “ Quốc Bảo Chân Kinh: Văn Lang chiến sự 3, tác giả Nguyễn Đức Thông 2013; Văn Lang sử truyện: Long phụng hiệp nghĩa; quyển 1 và quyển 2 tác giả Cao Đức Thắng. năm 2013 ( gửi kèm 3 bản thảo tác phẩm nêu trên)
Căn cứ Điều 25 Luật xuất bản, điều 12 Nghị định 195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản, các tác phẩm “ Quốc Bảo Chân Kinh: Văn Lang chiến sự 3 tác giả Nguyễn Đức Thông năm 2013 “ Văn Lang sử truyện: Long Phụng Hiệp Nghĩa” quyển 1 và quyển 2, tác giả Cao Đức Thắng. 2013, không thuộc danh mục tài liệu không kinh doanh, do cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản ( Cục xuất bản in và phát hành hoặc Sở Thông Tin và truyền thông địa phương) cấp phép.
Trong trường hợp tác giả muốn xuất bản và phát hành các tác phẩm với nội dung như bản thảo gửi kèm, thì cần liên hệ với các nhà xuất bản có chức năng, nhiệm vụ xuất bản tài liệu, về văn học nghệ thuật, hoặc nhà xuất bản tổng hợp để làm thủ tục xuất bản.
Trân Trọng./.
Nơi nhận
– Như Trên
– UBND thành phố
– Đ/c VT, BC- XB
KT. Giám Đốc
Phó Giam Đốc
Sở Thông Tin và Truyền Thông
Nguyễn Minh Khánh
***
Việc chuyển Quốc Bao Chân Kinh Văn Hóa Cội Nguồn lên trung ương. Cũng như chuyển đến 63 Tỉnh Thành phải nói là vô cùng vất vả khó khăn. Nếu không có Thầy Lê Văn An thời không thể nào làm nổi.
– Việc chuyển Quốc Bảo Chân Kinh lên Trung Ương, cũng như 63 Tỉnh Thành, không phải chỉ một lần mà bốn năm liền mỗi lần đi gần ba tháng. Tốn kém biết là bao. Trừ Quảng Ngãi là không gửi là có lý do của nó, như những đoạn hồi ký đã nói qua. Họ đã quên mất Cội Nguồn Ông Cha thời gửi lời dạy của Tổ Tiên Ông Cha cho họ để mà làm gì. Gửi đến các Tỉnh Thành các Ban Ngành Trung Ương không quên Cội Nguồn. Tôn thờ Ông Cha. Tôn thờ Quốc Tổ.
– Viết hồi ký đến đây cảm thấy lòng nhẹ nhổm, vì những chuyện muốn nói cũng đã nói lên. Minh bạch việc làm không có một chút mờ ám. Kính chúc con cháu Tiên Rồng an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s