CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 15 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT
HỒI KÝ 15
LONG HOA LƯỢC THUẬT
– Nói về Ông Đinh Hùng Chung hết kiếp nạn nầy đến kiếp nạn khác, bị thế lực những thành phần biến chất cửa quyền ác bá, quyết hại cho được Ông Đinh Hùng Chung hầu dập tắt ngọn lửa yêu Cội mến Nguồn, bằng mua chuộc được một người trong 500 chữ ký, người ấy là Ông Hai Cang, bày cho Ông Hai Cang kiểu cách tố cáo Ông Đinh Hùng trước mặt đủ thành phần, xã hội.
– Sự chửng (chuẩn) bị cho sự đóng tuồng tố cáo ấy, là khi Ông Đinh Hùng Chung bị triệu tập lên cơ quan, có đủ mặt các thành phần xã hội. Ông Hai Cang xuất hiện đúng lúc Tố Cáo trước các thành phần xã hội. Cùng thời gian ấy quan Biến Thái Công An Cẩu Chó cũng xuất hiện. Dùng camera quay lại hiện trường, làm bằng chứng gửi lên Trung Ương. Cho rằng Ông Đinh Hùng Chung lôi kéo xúi dục người dân, kết bè kết phái mưu đồ bất chính. Với tài đóng tuồng nầy là Ông Đinh Hùng Chung chết chắc.
– Nhưng chơn mạng Ông Đinh Hùng Chung vốn là Cao Đài Tiên Ông lâm phàm, Đinh Tiên Hoàng đầu thai trở lại phò Thiên Ý chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Đương nhiên Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, cũng như các Long Thần Hộ Pháp bảo vệ gia hộ Ông Đinh Hùng Chung.
– Thấy việc đóng tuồng mưu hại Ông Đinh Hùng Chung đưa Ông Đinh Hùng Chung vào con đường chết, nên Long Thần Hộ Pháp xuôi khiến Ông Hai Cang lên lầu nhảy xuống bỏ mạng rồi đời. Trước ngày mời Ông Đinh Hùng Chung lên cơ quan đấu tố. Bọn biến thái cửa quyền, nhất là quan Cẩu Chó than rằng chết ngày nào không chết, lại chết trước ngày đem Ông Đinh Hùng Chung ra đấu tố. Việc mưu mô đóng tuồng dàn cảnh để hại Ông Đinh Hùng Chung coi như thất bại. Nhưng đã dàng dựng cuộc đấu tố công phu. Tuy Hai Cang đã bỏ mạng, nhưng vẫn tiến hành.
– Nói về Ông Đinh Hùng Chung, bị bọn biến thái cửa quyền cho người mời Ông Đinh Hùng Chung lên cơ quan để làm việc hầu buộc tội đưa Ông Đinh Hùng Chung vào chỗ chết. Tuy Hai Cang bỏ mạng, mất đi một người đấu tố dàn dựng quan trọng. Nhưng không vì thế mà cuộc đấu tố suy giảm sự nguy hiểm đối với Ông Đinh Hùng Chung.
– Hôm ấy đủ các thành phần. Nào là Mặt Trận, nào là Cựu Chiến Binh, nào là Hội Phụ Nữ, nào là Công An, nào là Viện Kiểm Soát, Nào là Hội Nông Dân tập thể, nói chung là đủ các thành trong xã hội, vừa làm chứng vừa làm kèn trống trổi lên hoành tráng đệm thêm cho cuộc đấu tố. Kẻ xướng người họa những sai phạm của Ông Đinh Hùng Chung.
– Nhất là tiển (tuyển) chọn đội ngũ xét hỏi lắm mưu nhiều kế nào là Quan Cá Mập, nào là Quan Cá Xà, Quan Hổ Chúa. Quan Mái Gầm, Quan Bò Cạp, Quan Mãng Xà. Quan nào quan nấy bước chân động đất, quơ tay động trời.
– Quan Cá Mập nhìn Ông Đinh Hùng Chung lượn một vòng thị uy rồi bất ngờ ra đòn: Ai sai khiến Ông Làm chuyện nầy.

Ông Chung trả lời: Tôi tự làm cần gì ai sai khiến tôi. Với lối trả lời như thế con mồi đã vào trong mẻ lưới không chạy thoát đâu cho khỏi. Với một chiêu Quan Cá Mập đã thành công. Quan Cá Xà đâu chịu thua công trạng liền ra một cước: Động Cơ Nào xúi dục Ông, Ông trả lời đi Ông Chung.
– Ông Chung trả lời: Thờ Tổ Tiên thời cần gì ai xúi dục.

Quan Cá Xà nói: Thế là Ông tự ý làm à. Con mồi đã bị trói chặc, nằm trong bàn tay của chúng, với vẻ đắc ý, Quan Cá Xà nhìn Quan Hổ Chúa, như nói rằng con mồi đã bị trói.
– Quan Hổ Chúa hiểu ý liền ra chiêu giò lái một chiêu phải nói là thần tốc: Ông qua mặt địa phương làm những chuyện phí pháp, ông biết tội chưa.

Ông Chung tức quá: Tôi qua mặt hồi nào. Quan Hổ Chúa nói: Theo nguyên tắc hành chính là phải xin từ cơ sở xin lên, nếu Huyện không giải quyết được thời lên tỉnh. Đàng nầy Ông tự ý làm càn phải nói là xem thường chính quyền địa phương. Ông biết tội chưa. Ông biết tội chưa…. Quan Hổ Chúa lập đi lặp lại nhiều kéo dài lời buộc tội như gon tàu lửa, giống như còi hụ báo hiệu Ông Đinh Hùng Chung chửng (chuẩn) bị vào nhà đá gở lịch mọt gông.
– Ông Đinh Hùng Chung ra sức chống trả, hầu thoát ra khỏi lưới thiên la âm mưu, địa võng âm hiểm, nhưng không thoát ra được vẫn còn nằm trong rọ bao vây của chúng. Ông Chung mệt lã cả người nói hết nổi.
– Chúng thấy con mồi sắp ngã gục, nhưng ý chí thời cứng như thép. Quan Mái Gầm đâu bỏ lở cơ hội, phải nung chảy đánh tan ý chí con mồi. Liền chơi một chỏ chí tử: Ông mau thành thật khai hết ra đây. Qua mặt địa phương như thế nào, lôi kéo người dân theo Ông bằng cách nào.
– Ông Chung Tức quá lớn tiếng: Khai cái gì.

Quan Mái Gầm nạt: Việc Ông lôi kéo dân chúng mưu đồ bất chính, tự ý làm càn không coi chính quyền địa phương ra gì. Ông Đinh Hùng Chung trúng đòn tức quá càng tức thời càng mệt thở không ra hơi.
– Quan Mãng Xà thấy con mồi quay đòng đòng liền lên gối: Thừa nhận việc làm sai trái đi, kéo dài thời gian chỉ làm khổ Ông mà thôi.
– Quan Bồ Cạp bồi thêm tạo ra tiếng sấm hớp hồn con mồi: Biết tội thời hình phạt nhẹ, cứng đầu không thừa nhận thời hưởng án hết khung.

Có lẽ đã quá trưa, chúng cho phép Ông Chung Về nhà ăn cơm, rồi chiều lên cơ quan làm việc tiếp. Chúng cho rằng con cá đã nằm trên thớt chạy đâu cho thoát.
– Ông Đinh Hùng Chung trở về nhà thậm chí uống nước cũng không trôi, nói gì đến cơm. Miệng đắng ngắt, mặt mày tái nhợt, Nhìn thấy thật thảm thương. Ông Trần minh Thắng thấy vậy chạy xuống nói với thầy Tổ. Ông Chung bị trúng đòn tơi bời, sắp ngã quỵ đến nơi.
– Thầy Tổ nghe nói liền đến nhà Thầy Chung, thấy Thầy Chung nằm thai lai, vẻ mặt tái nhợt. Thầy Tổ nói: Quốc Tổ là Quốc Tổ Chung. Ai cũng có quyền thờ. Hơn Nữa Ông đã được Trung Ương hậu thuẫn ủng hộ, Việc làm của Ông đúng chủ trương chính sách Nhà Nước. Các lãnh tụ cũng đã đi trước mở đường về Nguồn, làm gương cho dân đi theo, hàng năm giỗ Tổ Hùng Vương hoành tráng. Cán Bộ Nhà Nước đi trước, dân chúng theo sau. Họ chống phá ta cũng có nghĩa là chống phá Trung Ương. Ông Chung như chợt hiểu ra mình đã lập trận ngũ hành theo lời Thầy Tổ dặn sao lại quên mất không đem ra sử dụng.
– Đúng là ở đời người ta thường nói không thông mang bình đông cũng nặng, thông rồi vật nặng hóa thành không. Trung Tâm trận ngũ hành là vườn không nhà trống, cái không trống trơn thời ai thắng được mình. Nhưng đi vào ứng dụng ngũ hành thời cái có như thiên la địa võng.
– Ông Đinh Hùng Chung Liền ngồi dậy ăn cơm ngon lành tư tưởng thật thoải mái, chiều nay đấu một trận ra hồn chết sống với chúng.
– Nơi cơ quan chúng để sẳn giấy tờ viết mực, để Ông Chung viết tự khai, cũng như nhận tội. Ông Chung mới bước vào phòng chúng nhìn Ông Chung, như nhìn một con cá trên thớt, rồi nói: viết kiểm điểm đi.

Ông Chung nói: Tôi tội gì mà viết kiểm điểm.
– Quan cá Mập trợn mắt: Ai sai khiến Ông làm chuyện nầy.

Ông Chung Trả lời tỉnh bơ: Tôi là con cháu vua Hùng, con cháu thờ Ông Cha có tội gì. Ông thờ Ông Bà Cha Mẹ Ông ai nói. Tôi thờ Quốc Tổ không ai có quyền xen vào. Cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói việc về Nguồn thờ phụng Quốc Tổ, không ai có thể ngăn cản được. Nhỏ thời xin phép địa phương, lớn thời xin phép tỉnh, lớn hơn nữa thời xin phép Trung Ương. Ông Đinh Hùng Chung lớn tiếng nói. Trung Ương Cho Phép tôi về Nguồn, cho phép tôi thờ Quốc Tổ. Với ban ngành nhỏ nhoi Địa Phương. Làm gì có đủ Thẩm Quyền mà xin với xỏ. Người xem thường cấp trên chính là cấp địa phương. Bằng chứng xem thường các ban ngành Trung Ương gửi công văn về. xem Thường Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Ai sai khiến chính quyền địa phương phản bác lời đề nghị của Trung Ương. Phải cần làm rõ ở chỗ nầy.
– Chúng thấy Ông Đinh Hùng Chung bổng trở nên lợi hại. Chúng liền đánh tới tấp mỗi người mỗi câu tạo thành liên hoàn đấu tố. Ông Chung cứ một chiêu căn bản phá sạch liên hoàn chỉ trảo của chúng. Tôi là con cháu Vua Hùng thờ Vua Hùng là ý nguyện của tôi, các đồng chí thờ Ông Bà Cha Mẹ các đồng chí ai nói là có tội, Trung Ương cho phép, tôi theo lời dạy Trung Ương Tôi Làm. Chủ Trương Nhà Nước mở đường cho dân về Nguồn Tôi theo chủ trương Nhà Nước kêu gọi người dân hưởng ứng, đồng tình với Trung Ương. Bằng chứng là ký chữ ký nói lên nguyện vọng chính đáng của mình.
– Cứ một chiêu ngũ hành xoay vần biến hóa lúc thời Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, Lúc thời Trung Ương Cho Phép, lúc thời chủ trương Nhà Nước mở đường. Lúc thời Quốc Tổ Vua Hùng, Quốc Tổ chung của toàn Dân Tộc Việt Nam. Lúc thời tôi chỉ là con cháu Thờ Tổ Thờ Tiên. Lúc thời tôi làm theo Trung Ương Nhà Nước, Xoay vần biến hóa phang ra không nhượng bộ. Nhiều phần ngành đấu tố tá hỏa nhìn mặt nhau.
– Quan Cá Xà tức quá quát lên như sấm: Động Cơ nào xúi dục Ông.

Ông Đinh Hùng Chung tỉnh bơ trả lời: Chính Trung Ương là động cơ ủng hộ cho tôi làm việc nầy. Bằng chứng là các Ban Ngành Trung Ương ra công văn chỉ thị xuống các cấp địa phương, đề nghị giúp đở việc làm của tôi. Bọn quan biến thái cửa quyền tức quá la lối tấn công tới tấp nhưng đều phản tác dụng, Ông Chung cứ một chiêu ngũ hành biến hóa khoan ra không nhượng bộ. Làm cho bọn biến thái cửa quyền mệt nhừ.
– Quan Hổ Chúa trầm tỉnh ra đòn hầu quật ngã Ông Đinh Hùng Chung, với chiêu nhu cương lợi hại: Ông Qua Mặt Địa Phương làm những chuyện phi pháp Ông còn chối được sao.

Ông Chung không trả lời bằng hỏi lại: Việc khôi phục Cội Nguồn, thờ phụng Quốc Tổ tầm cở Quốc Gia. Chỉ có Trung Ương mới có quyền đề nghị kiến nghị, địa phương không đủ thẩm quyền đó. Nên các ban ngành Trung Ương ra công văn đề nghị về địa phương giúp đở việc làm chính đáng của Đồng Bào quê hương Đức Phổ. Địa Phương chỉ là làm theo mệnh lệnh của Trung Ương, đâu có quyền cấp phép xây dựng đền thờ Quốc Tổ. Tất cả mọi người dân đều có quyền làm theo chủ trương của Nhà Nước. Đâu phải chỉ riêng địa phương mới làm theo Chủ trương của Nhà Nước. Chủ trương Nhà Nước hướng dân trở về Nguồn. Bằng chứng giỗ tổ Hùng Vương mỗi năm mỗi lớn, lần nào giỗ Tổ Vua Hùng dân hướng về Cội Nguồn 6, 7 triệu người người. Công An lớp lớp giữ gìn trật tự, để cho người dân bình yên thắp hương cho Quốc Tổ. Chính Quyền Tỉnh Phó Thọ, mở đường vào đền Hùng mỗi ngày một rộng ra, nào là bãi để xe, nào là phô trương bề thế nơi đền Hùng. Cũng một Nhà Nước một chủ trương thế mà Tỉnh Phú Thọ khôn hơn nhiều.
– Bị Ông Chung dạy cho bài học tức quá thi nhau phát chưởng tới tấp. Ông Chung nằm trong ngũ hành trận an toàn, quan biến thái đánh vào Ông Đinh Hùng Chung, không trúng, mà trúng vào chủ trương Nhà Nước. Trúng vào các ban ngành Trung Ương, trúng vào Quốc Tổ trở thành kẻ Bất Nhân Bất Nghĩa đối với Quốc Tổ. Càn đánh chúng càng tái mặt. Ông Chung trong trận ngũ hành phan ra hết chiêu nầy đến chiêu khác làm cho cuộc đóng tuồng đấu tố vỡ trận.
– Các thành phần có mặt đều nghĩ: Ông Đinh Hùng Chung học đâu ra cách phản biện tài tình như vậy, đúng là rất khó đối phó. Không khéo chúng ta chết ngay trong cuộc đấu tố nầy. Mắc vào lưới Pháp Luật của Nhà Nước.

– Chúng nhìn Ông Đinh Hùng Chung nói: Mời Ông về cho, khi cần chúng tôi sẽ cho người mời Ông đến. Thế là Ông Đinh Hùng Chung thoát nạn trở về nhà lấy làm sung sướng. Những ngày tiếp theo cơ quan không mời Ông Đinh Hùng Chung cũng lên đòi làm việc cho xong. Về việc dân chúng hướng về Cội Nguồn, làm theo chủ trương của Nhà Nước. Cũng như trả lời theo công văn Trung Ương gửi xuống Địa Phương, là trả lời cho đương sự chính là tôi đây, lý do nào không cho, lý do nào chống phá ngăn chặng, cũng như trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết. Có thể nói Bọn Quan biến thái cửa quyền bị Ông Đinh Hùng Chung dồn ép những ngày sau đó.
– Ông Đinh Hùng Chung như vị tướng trời oai phong không sợ bất cứ trở ngại nào, tiếng tăm vang rền.
– Viết hồi ký đến đây, không khỏi những cảm xúc dâng trào. Con cháu Tiên Rồng phải là như thế, đâu thể nào luồn cúi mãi được. Nhất là luồn cúi trước ngoại xâm. Khí phách Cha Ông đã ăn sâu vào máu xương con cháu. Hiên Ngang trước quân thù. Bất khuất trước bạo tàn, chết chẳng qua là đổi thân xác, chết vinh quang, hay là chết nhục nhã, chết về trời hay xuống địa phủ mới là đáng nói, chào đọc giả chào con cháu Tiên Rồng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s