CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 16 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT
HỒI KÝ 16
LONG HOA LƯỢC THUẬT

Nói về thời ấy trong 500 chữ ký có phó tiến sĩ Đỗ Mộng Hùng, Đỗ Mộng Hùng thấy Ông Đinh Hùng Chung oai phong không sợ bất cứ trở ngại nào, kể lại cho Ông Nguyễn Đức Thông nghe. Ông Nguyễn Đức Thông lấy làm thích thú, liền nói với Ông Đỗ Mộng Hùng: Tui mà có một nửa tài như Ông Đinh Hùng Chung là tôi chẳng ngán thằng nào mặc sức mà phang ngang bửa dọc.

Từ đó Ông Nguyễn Đức Thông tìm hiểu qua Ông Đinh Hùng Chung, hỏi Ông Đinh Hùng Chung: Cái tài của Ông từ đâu Ông có được.

Ông Đinh Hùng Chung nói: Tôi có được cái tài như ngày hôm nay là nhờ Thầy Tổ chỉ đường cho tôi đi theo Văn Hóa Cội Nguồn.
– Ông Nguyễn Đức Thông, nghe Ông Đinh Hùng Chung nói như vậy bằng tìm đến Thầy Tổ. Ở vào thời điểm ấy những người đến nhà Thầy Tổ thời Công An đến nhà hỏi thăm ngay. Nhưng đối với Ông Thông, thời Ông không sợ điều nầy. Vì Ông từ nhỏ đến lớn chẳng biết sợ cái gì kể cả Phật, Chúa, Ma, Quỷ. Hơn nữa Ông là Bộ Đội Lào,
– Để tìm hiểu về Thầy Tổ người như thế nào mà tài giỏi như vậy cũng như xem hướng tu hành của Thầy Tổ ra sao có giống như các Tôn Giáo, Đạo Giáo không. Thật bất ngờ Thầy Tổ không nói gì đến các Tôn Giáo, Đạo Giáo. Mà chỉ Nghe Thầy Tổ nói về sống theo Thiên Mệnh và làm theo Thiên Ý.
– Có nghĩa là: Đất Nước Việt Nam hình chữ S Địa Long Vũ Trụ, do Trời tạo ra. Đã được sanh ra làm người trên đất nước Việt Nam là do ý Trời. Thời phải biết bảo vệ và gìn giữ đất nước nầy. Làm cho mỗi ngày mỗi đẹp ra. Sống như thế là sống theo Thiên Mệnh. Ca đất nước Việt Nam non nước Địa Long, ca dòng giống Tiên Rồng, Ca Người Dựng Nước, chính là làm theo Thiên Ý. Cũng chính là hiệp theo Trung Ương, Đổi mới đi lên trở về Cội Nguồn. Thật ra về trời không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Chỉ cần sống theo Thiên Mệnh, làm theo Thiên Ý là siêu sanh trở lại các tầng trời. Sống trong cực lạc an vui hạnh phúc.
– Ông Nguyễn Đức Thông càng nghe càng lấy làm kinh ngạc, nhất là kinh ngạc lối tu của Thầy Tổ, mở ra một thời đại mới. Làm sáng cái Đức con người, làm sáng Dân Tộc Việt Nam, tỏa sáng con cháu Tiên Rồng. Thảo nào các Ban Ngành Trung Ương đều mến mộ với lối tu nầy.
– Thầy Tổ nói: Mác Lê không phải là Tổ Tiên của các Ban Ngành Trung Ương. Mà là Quốc Tổ Vua Hùng, nên các Ban Ngành Trung Ương, mới quan tâm giúp đở. Gửi công văn về Địa Phương.
– Thầy Thông nói: Thầy Tổ giải thích rõ ràng được không, làm sao có thể xảy ra chuyện nầy. Khi Địa Phương ra sức chống phá.

Thầy Tổ nói: Trung Ương bao giờ cũng cao hơn cái đầu Địa Phương. Có tầm nhìn rộng lớn. Chỉ có Tôn Thờ Quốc Tổ Vua Hùng mới đoàn kết được dân tộc. Chủ Nghĩa Mác Lê chỉ là vận dụng giải phóng Dân Tộc, thống nhất Nam- Bắc một nhà mà thôi.
– Ở đời khi còn đau bệnh thời cần đến thuốc, nhưng bệnh đã hết rồi, thời thuốc cũng không cần phải uống nữa. Nếu còn uống nữa sẽ sanh ra bệnh khác có khi thiệt mạng. Vì giác ngộ như vậy nên Nhà Nước đi vào đổi mới chuyển hướng đi về Cội Nguồn.
– Nhưng ở địa phương thời không hay biết gì. Cứ lom khom mà chống Cội Nguồn. Chống Cội Nguồn chính là chống Ông Cha của họ. Đi vào bất hiếu bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Chống Cội Nguồn chẳng có lợi gì cho việc giữ yên bờ cõi. Mà mở đường cho xâm lược ngoại bang. Không có cái ngu nào bằng cái ngu chống phá Cội Nguồn.
– Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng không phải là mới đây, mà đã có hơn bốn nghìn năm Văn Hiến.
– Nói đến Quốc Tổ thường là gắng liền với Tổ Quốc. Quên Quốc Tổ, tức là đi vào mất Gốc. Dân Tộc mà mất Gốc, không những bị ngoại xâm, xâm lược. Mà còn chiến tranh nồi da nấu thịt. Anh em tương tàn chém giết lẫn nhau. Quê hương đất Mẹ đi vào tan tóc. Trở về Cội Nguồn không những hợp với chủ trương Nhà Nước. Mà còn được Ông Cha phù hộ, Hồn Thiên Dân Tộc phù trì. Cha Trời Lạc Long Quân che chở, Mẹ Âu cơ ban cho phúc lành cải đổi số mạng.
– Theo như Thầy Tổ nhận thấy những người trở về Cội Nguồn đều trở nên giàu có một cách kỳ lạ. Con cái học hành thông minh nỗi tiến. Không phải đổi số đổi đời là gì.
– Nay đất nước thanh bình rất cần sự đoàn kết Dân Tộc. Chấm dứt chiến tranh tương tàn xảy ra. Tiến đến dân giàu nước mạnh. Tránh tình trạng trong lộn xộn, tạo thời cơ cho bên ngoài xâm lược. Thời nhất định đi vào mất nước. Trong khi đó Trung Quốc hết xâm lược Tây Bắc, đến xâm chiếm Hoàng Sa, tiến tới xâm chiếm Trường Sa.

Thầy Thông không những là người thông minh lại rất cẩn thận, những gì Thầy Tổ nói là đúng sự thật. Một sự thật không ai ngờ tới hầu như bị bỏ ngõ lãng quên. Để vững tin trên con đường mình chọn.
– Thầy Thông kiểm chứng thấy có các loại giấy tờ các Ban Ngành Trung Ương đề nghị xuống cơ sở Địa Phương thật. nếu không tận mắt thấy, tay sờ đụng thời không thể nào tin được. Từ đó Thầy Thông rất tin Thầy Tổ. Và cũng đã xác định con đường mình đi, dù biết rằng những quan biến thái Địa Phương chống phá dữ dội
– Thầy Thông là Bộ Đội Lào. Cha Tập Kết, phải nói là gia đình cách mạng rẹt (rặc) . Thầy có sợ gì quan chức biến thái Địa Phương. Mà còn cho quan chức biến thái Địa Phương là những tên hành dân, trong đó có bản thân Thầy Thông.
– Thầy Thông nói: Đã về Nguồn thời sợ ai.  Thầy Tổ nói đúng Hiệp Với câu sấm.

– Long Hoa Muôn Thuở Biên Cương
– Việt Thường Con Cháu Tiên Rồng Vẻ Vang

Hay là:
Rồng Tiên Muôn Thuở Đâu Quên
Vẻ Vang Từ Thuở Khai Sinh Nước Nhà.

– Đứng trước tình hình Liên Xô tan rã, về Nguồn tự làm chủ Dân Tộc mình, là con đường duy nhất sống còn tồn tại.

Thầy Tổ nói: Trung Ương định hướng khôi phục Cội Nguồn là việc làm hết sức cấp bách. Nhưng để có sức thuyết phục phải cần có minh chứng khảo cổ. Khi có đủ yếu tố thời đệ đơn lên Unesco công nhận thờ cúng Hùng Vương, đi vào Văn Hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Unesco Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận. Đi vào ba Quốc: Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ. Khi nào Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện đi vào đời sống, cũng chính là Quốc Giáo ra đời chuyển luân giáo dục. Đi vào Quốc Đạo có nghĩa là Chính Quyền cùng nhân dân, thiên hạ Đồng Bào lạy xuống, lạy Cội Nguồn của chính mình, chính thức đi vào Quốc Đạo mở màn. Đi vào Cơ Nhị Ngũ Dư Bình. Thầy Thông thấy Thầy Tổ giảng đạo rất đời thường, nhưng mỗi lời mỗi chữ ăn sâu vào trong tim cũng như khối óc.
– Thầy Thông tức là Ông Nguyễn Đức Thông, quyết chí tu hành theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn phát tâm ăn chay trường, như Ông Đinh Hùng Chung theo hạnh Từ Bi Thầy Tổ. Trí Huệ liền khai mở nhanh chóng.
– Ông Đinh Hùng Chung nhận được cú điện thoại từ Viện Sử Học. Là có một số anh em ban ngành Trung Ương muốn gặp Ông Hiến. Thầy Tổ liền chọn 18 người, ứng theo số 18 đời Hạ Hùng Vương. Ra Trung Ương gặp một số anh em ban ngành Trung Ương. Sau đó dự Giỗ Tổ Hùng Vương luôn thể.
– Nói thời nghe rất dễ, nhưng đi vào thực hành thời trăm điều khó khăn anh em nào cũng nghèo rớt mồng tơi. Lại bị thế lực biến thái cửa quyền quyết không cho đi, vì cho đi sợ Đồng Bào Đức Phổ phản diện trình bày những hành vi chống phá Cội Nguồn. Gây khó dễ cho Đồng Bào Đức Phổ, Cũng như xem thường các công văn, các ban ngành Trung Ương gửi xuống địa phương đề nghị giúp đỡ,
– Cũng trong thời điểm ấy Đài Phát Thanh tiếng nói Việt Nam Trung Ương phát xuống là không được gây khó dễ đến Đồng Bào Đức Phổ. Vì các Ban Ngành Trung Ương đã xem xét thống nhất, cho rằng theo đơn xin xây dựng khu đền thờ Hùng Vương nơi quê nhà, khơi dậy Cội Nguồn. Thờ phụng các Vua Hùng có công dựng nước là hợp chủ trương chính sách Nhà Nước.
– Nhưng đài phát thanh địa phương, không những không trực tiếp phát thông tin từ đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam phát ra cho dân chúng nghe để dân chúng yên lòng thờ phụng Quốc Tổ không có gì sai. Mà còn phát thanh ngược lại chống phá dập tắt nguyện vọng thờ phụng Hùng Vương của Đồng Bào quê hương Đức Phổ. Đúng theo những gì sấm nói. Câu 37, 38, 39, 40. 41, 42:

– Trời sanh ra những kẻ gian
– Nhất dạ đạo kiếp suy tàn đông tây
– Quân nào thần nấy bám vây
– Thượng nhân bất chính, hạ nay tác loàn
– Đua nhau bạo ngược làm càn
– Phá gia bại sản dân tàn khốn nguy

Hay là:

Trời sanh ra những kẻ gian
Hoành hành ác bá suy tàn đông tây
Quân nào thần nấy chẳng sai
Thượng nhân bất chính, hạ đây khác gì
Thi nhau bạo ngược làm càn
Phá tan bản sắc nước nhà khốn nguy

– Những tên biến thái cửa quyền đã ra sức chống phá những người yêu mến Cội Nguồn từ năm 1982 kéo dài đến năm 2000 mười tám năm dai dẳn mà còn tiếp tục không dừng lại. Chống phá hăng say không có ngày dừng nghỉ lúc nào cũng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thời dễ gì chúng cho 18 người con quê hương Đức Phổ lên Trung Ương, cũng như dự giỗ Tổ Hùng Vương.
– Quan biến thái cửa quyền bằng ra sức trù dập, kiềm kẹp từng nhà những người có danh sách đi ra Hà Nội lên Trung Ương. Nếu không dũng cảm quyết chí thời không thể nào đi được. Nhưng rồi những người có Tâm vì Nguồn vì Cội quyết chí lên Trung Ương bằng mọi giá đến nơi hẹn gặp gỡ các Ban Ngành Trung Ương.
– Không ngờ tài xế xe Ông Đào, đến giờ phút lên đường, Ông Đào quăng hết bí bầu xì dầu, nồi niêu xuống đường không chở 18 người Đồng Bào đi được. Vì Mẹ Ông bị gãy chân. Hiểu ra Ông Đào bị công an khống chế.  Nhưng không vì rào cản ấy mà bỏ cuộc, không lẽ không đi vì đã hẹn với một số anh em Trung Ương hẹn nhau ở Viện Sử Học. Thế là anh em đi tìm xe khác, may cho anh em tìm được xe Ông Tiên. Vì quá bất ngờ nên Công An địa phương không ngăn cản được thế là Bà con 18 người lên đường về Trung Ương. Nhưng nào có dễ ra đến Quảng Ngãi liền bị cảnh sát giao thông chặn lại không cho đi.
– Cuộc đấu tranh ở đây vô cùng khóc liệt. Ông Đinh Hùng Chung nghĩ không xong bằng điện ra Văn Phòng Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt. Cũng như điện cho Viện Sử Học Việt Nam. Điện về Quảng Ngãi. Nên 18 người con quê hương Đức Phổ mới lên đường ra Hà Nội, nhưng còn sợ bị chặn lại ở Đà Nẳng. Nhưng may mắn là đi trót lọt. Ra Hà nội đi thẳng đến Viện Sử Học. Có mặt anh em Trung Ương đầy đủ khá đông.
– Viện Sử Học Việt Nam, cùng một số anh em Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Đi vào bàn bạc, cũng như nghe ý kiến của Đồng Bào quê hương Đức Phổ. Đương Nhiên Thầy Tổ đại diện cho 500 chữ ký phát biểu. Lúc ấy có mặt những nhà báo nhưng bị mời ra bên ngoài, không cho quay phim chụp hình cũng như ghi âm. Câu chuyện cũng đi vào kết thúc. Luật Sư Quốc Hội Phan Niêm nói: Cảm ơn Đồng Bào Đức Phổ, nhờ Đồng Bào Đức Phổ đánh thức ngay vào thời điểm khó khăn nầy. Trung Ương cũng đã nhận thức được, và quyết tâm đổi mới, mở ra hướng đi toàn đảng toàn dân, là hướng về Cội Nguồn đoàn kết Dân Tộc. Cảm ơn Đồng Bào Đức Phổ.
Đúng như những gì sấm nói, câu 7, câu 8.

– Việt Nam khởi Tổ xây nền
– Lạc Long ra trị đương quyền một phương

Hay là:
Việt Nam Đổi Mới xây nền
Lạc Long Hồng Lạc lẫy lừng một phương

– Từ nơi Viện Sử Học một số Ban Ngành cùng 18 người anh em Đồng Bào Đức Phổ lên đường đến đền thờ Hùng Vương Phú Thọ. Dự Lễ mùng 10 tháng 3 năm 2000. Tất cả xe khắp miền đều đi vào cửa phụ. Chỉ riêng xe của Đồng Bào đức Phổ là được đi vào cổng chính với các xe của phái đoàn các tỉnh về dự Giỗ Tổ.
– Viết đến đây nghĩ lại tuy gian khổ, nhưng bù lại uy phong hào hùng đi vào cổng chính. Sự sắp xếp Viện Sử Học cũng như ban tổ chức Đền Hùng. Là sắp xếp 18 người Đồng Bào Đức Phổ. Đi sau phái đoàn của Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Đi trước Ban Ngành của các tỉnh, lên khu đền Hùng thắp hương trên núi Nghĩa Lĩnh. Thầy Tổ thấy như có gì bất ổn bằng từ chối đi sau cùng với dân. Vì Thầy Tổ sợ xảy ra chuyện gì thời khó khăn cho mình.
– Nói Tóm Lại : Chuyến đi về Trung Ương, cũng như tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Là một thành công lớn. Trong khi đó nơi địa phương quê nhà, không khí vô cùng ảm đạm. Với những thông tin bọn nó về đây chưa kịp tắm thời cho hết vào tù. Dân tình bức xúc ngậm ngùi Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa trở thành họa tai. Mỏ ác con người đã vận dụng tối đa. Không phải thời Quỷ, thời Ma là gì. Nên sấm mới có câu rằng.
Câu 57, 58
– Đời nầy lắm Quỷ nhiều Ma
– Chẳng phải người thế, chẳng ra thiện hiền

Câu 27, 28
– Trời sanh ra những kẻ gian
– Mặc khôn đối phép, mặt ngoan tham tài

Hay là:

Sanh ra làm kẻ ác gian
Mưu mô xảo quyệt một tay che trời

Như Những câu sấm sau :
– Trên trời chín chín tầng cao
– Tai nghe bằng một tơ hào biết hay
– Hiềm vì sanh phải thời nay
– Rấp thù lỗi kiếp tiếc thay chưng đời

Hay là:

Trên trời chín chín tầng cao
Tai nghe Nguồn Cội một hào cũng hay
Hiềm vì sanh phải thời nay
Lỗi thời lỗi kiếp tiếc thay cuộc đời

Như sấm nói trước lâu rồi:

– Dẫu hay tấn chước ngàn đời
– Sinh phải lỗi thời ắt cũng có dư
– Chẳng sanh phải kiếp người ta
– Sinh ra phải kiếp quỷ ma nhà trời

Hay Là:

Dẫu hay muôn sự ở đời
Sinh phải lỗi thời tai họa có dư
Sinh ra làm kiếp người ta
Lương Tâm không có quỷ ma nhà trời

– Bao nhiêu tại họa xảy ra trong cuộc đời. Thầy Tổ không lấy gì làm buồn, tất cả là do cơ trời sắp xếp mà ra. Thầy Tổ sanh ra trong thế thời nghịch cảnh. Mang kiếp con Ngụy. Lại sống trong thời cách mạng. Đương nhiên là tai họa dập dồn. Thầy Tổ không lấy đó làm buồn. Nếu Thầy Tổ lấy nghịch cảnh làm buồn. Hay hận thù, thời làm gì có chuyện Thầy Tổ yêu mến Thầy Thông, Thầy Chung. Vì gia đình Thầy Thông Thầy Chung là gia đình cách mạng.
– Cũng như Thầy Thông, Thầy Chung có tâm phân biệt Cộng Sản, Quốc Gia thời làm gì đi theo Thầy Tổ tu học, vì hai Thầy là gia đình cách mạng. Nói chung nơi trần gian cõi tạm. chiến tranh chỉ là giặc giả mà thôi. Tuồng đời mộng ảo. Khói mây rồi cũng trở về khói mây. Chỉ có tình yêu thương là đi vào vĩnh cửu. Cộng Sản Quốc Gia cũng chỉ là anh em một Nguồn một cội. Oán trả oán không bao giờ dứt, oán trả bằng ân hạnh phúc cả đôi bên, chúc con cháu Rồng Tiên an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s