CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 12 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT
HỒI KÝ 12
LONG HOA LƯỢC THUẬT

– Dân Tộc Việt Nam luôn tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, tự hào có Ông Quốc Tổ. Mà trên thế giới không nước nào có, sự tự hào nầy đâu phải mới có ngày hôm nay, mà đã xuyên suốt hơn bốn nghìn năm Văn Hiến. Thế hệ nầy truyền lại sự tự hào Cội Nguồn Dân Tộc, cho thế hệ sau gìn giữ mấy nghìn năm.
– Thế mà bọn biến thái cửa quyền nói ai bày Thầy Tổ làm việc khôi phục Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ Hùng Vương, chúng cho đây là một cái tội. Ai cũng như bọn biến thái cửa quyền thời nước Việt Nam sẽ mất đi không còn. Với câu hỏi không những vô Lương Tâm, không nói là kỳ dị. Ai bày Thầy Tổ tôn thờ Nguồn Cội. Ai bày nữa vì Thầy Tổ là con dân nước Việt. Con cháu Tiên Rồng, không ca ngợi Ông Tổ Việt Nam thời ca ngợi ai. Ca ngợi ai bằng ca ngợi truyền thống con Rồng cháu Tiên, niềm tự hào mấy nghìn năm lịch sử đâu phải mới hôm qua.
– Cũng chỉ vì thờ Cội thờ Nguồn bọn biến thái cửa quyền cho rằng Thầy Tổ có tội ra sức hành hạ liên miên, đấu tố hết trận nầy đến trận khác, chết sống trong đường tơ kẻ tóc. Mạng sống chỉ đếm từng ngày, không nghĩ đến ngày mai. Kiếp nạn Thầy Tổ cùng một số Đồng Bào Đức Phổ đã mở ra giai thoại lạ đời Nhất nơi trần gian. Yêu Cội mến Nguồn, phục hồi gìn giữ, làm sáng tỏ Nguồn Cội Dân Tộc Việt Nam, làm sáng tỏ con cháu Tiên Rồng mà phải chịu cực hình trù dập suốt mấy mươi năm. Cùng trong một chế độ nhà nước, mà phần đông các ban ngành ủng hộ việc làm chính đáng của Đồng Bào Đức Phổ, trong đó có Thầy Tổ, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần minh Thắng. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó.

 Nói về sự chống phá Cội Nguồn của bọn biến thái cửa quyền Huyện Đức Phổ có lẽ sở thông tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi không hề hay biết. Nên khi Sở thông tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhận được công văn của các ban ngành Trung Ương đề nghị, giúp đở Đồng Bào Đức Phổ, liền cho đây là một điềm may mắn hiếm có, mở ra nguồn du lịch địa phương. Như đền Hùng Phú Thọ. Liền đánh xe u hoách cùng một số cán bộ nhân viên trong Sở Thông Tin Văn Hóa tỉnh Quảng Ngãi đến nhà Thầy Tổ. Bàn bạc kế hoạch khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu di tích thờ Quốc Tổ Hùng Vương.
– Trên Huyện hay tin có sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi về nhà Thầy Tổ. Bằng cho người xuống mời lên, họ nói với giám đốc sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi Tạ Hiền Minh rằng: Ông Hiến là con của Ông Cao Tửu, một ngụy quân nổi tiếng trong chế độ Ngụy. Ngay bản thân Ông Hiến, có nhiều dấu hiệu sai phạm. Chúng tôi cho người giám sát Ông Hiến 24 trên 24.
– Giám Đốc sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi Tạ Hiền Minh nghe Huyện nói như vậy, trở lại nhà Thầy Tổ nói: Vì lý do có sự thay đổi nên không hợp tác với Ông Nữa. Khi ấy Thầy Tổ trồng một vườn chuối, Thầy Tổ nói với Ông Đinh Hùng Chung cắt buồng chuối biếu tặng cho Sở Thông Tin Tỉnh Quảng Ngãi lần gặp gỡ tuy rằng không thành công. Buồng chuối quá nặng một người không bê nổi nên anh em công viên chức phụ Ông Đinh Hùng Chung bê buồn chuối lên xe, anh em công viên chức nói: Nhờ câu chuyện Vua Hùng mà nhận được buồng chuối hi hữu nầy xin cảm ơn. Trong nổi buồn vì tai họa bao phủ khắp nơi, nhưng cũng có cái vui. Vì Thầy Tổ thấy cán bộ anh em nhân viên công chức Sở Thông Tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhận buồng chuối mà còn nhắc đến Vua Hùng, làm cho Thầy Tổ xúc động. Không như những tên quan biến thái cửa quyền vùi dập anh linh Quốc Tổ Vua Hùng. Tìm đủ mọi cách đưa Thầy Tổ vào con đường chết.
– Sự chống phá Quốc Tổ Vua Hùng đã lan tới Tỉnh. Khi ấy Chủ Tịch Tỉnh là Quan Cú Mèo nanh vuốt rợn người. Kết hợp với Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Quảng Ngãi Quan Diều Hâu, chống phá Cội Nguồn kinh khiếp, quan Cú Mèo quê ở Đức Phổ, nghe theo những thành phần biến chất cửa quyền địa phương Đức Phổ cho rằng: Khôi phục cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ là việc làm sai trái, cần phải dập tắt, triệt phá ra lệnh cho các phần ngành chống phá Cội Nguồn long trời lỡ đất. Quê hương Ông Chủ Tịch Tỉnh quan Cú Mèo quê Phổ An. Ông nói với dân Phổ An rằng: Tao sẽ dập tắc Cội Nguồn. Trừng trị những ai tôn thờ Quốc Tổ. Có lẽ Ông hăng say chống phá Quốc Tổ, nhưng Ông đã quên một điều Quốc Tổ Hùng Vương không của riêng ai, Quốc Tổ của các phần ngành lãnh Đạo Trung Ương. Kết quả của sự chống phá Quốc Tổ là bị Trung Ương tống cổ cho về vườn, cùng với quan Diều Hâu. Nhưng quan Diều Hâu Trung Ương luân chuyển đến nơi khác làm việc hầu dập tắt sự cấu kết với những thành phần chống phá Cội Nguồn. Vô tình mở đường cho Trung Cộng xâm lược. Khi Nguồn Cội Việt Nam không còn. Sự tống cổ của Trung Ương đối với những người chống phá Cội Nguồn với lý do lạm dụng Chức quyền, làm thất thoát của Nhà Nước. Cái hay, cái tài của Trung Ương Nhà Nước là như vậy.

– Đã là người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu đối với Ông Cha, thường là người không tài cán gì, khi bị tống cổ về vườn, theo người dân bình thường học cách nuôi tôm kiếm sống. Có lẽ khi làm quan chủ tịch tỉnh, quan Cú Mèo ỷ quyền cậy thế hách dịch đối với dân chúng. Khi bị đuổi về vườn dân chúng chẳng coi ra gì. Đúng là ác nhân ác quả.

– Nói về quan Cú Mèo Chủ Tịch Tỉnh, chưa bị Trung Ương tống cỗ về vườn, Ông là người chống phá Cội Nguồn không kể ngày đêm. Đã ra lệnh cho các phần ngành Quảng Ngãi chống phá cội nguồn dữ dội. Nhất là Huyện Đức Phổ tạo lên Thiên La tai họa, địa võng tai ương. Làm cho những người hướng về Cội Nguồn có nhiều người sợ quá mà chết.
– Không may cho Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính từ nơi Viện Sử Học Trung Ương đi máy bay về Đà Nẵng, rồi về Quảng Ngãi. Theo dự tính của hai Ông. Làm việc xong Quảng Ngãi thời đến Đức Phổ, làm việc với Huyện. Về việc khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ tưởng niệm các Vua Hùng. Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính bị Ông Chủ Tịch Tỉnh quan Cú Mèo cho người tiếp chuyện với Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính nói rằng: Huyện Đức Phổ có sự âm mưu tổ chức lớn chính là bọn tự xưng là con Rồng cháu Tiên. Trong đó có Ông Đinh Hùng Chung và Ông Hiến là con ngụy.
– Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính nghe những lời ấy liền trở ra Đà Nẵng lên máy bay trở về Hà Nội. Người dân Đức Phổ chờ mãi không thấy Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính đâu cả. Bằng điện ra hỏi, Ông Trần Hữu Đính trả lời: Đồng Bào Đức Phổ chống phá chính quyền thật hay sao? Ông Đinh Hùng Chung nghe xong nói: Đâu có.
– Qua mấy ngày sau Ông Đinh Hùng Chung lại tiếp tục lên Trung Ương, cầu cứu vì địa phương làm quá, không nói là trù dập hãi hùng. Đối với những người ký tên thờ Quốc Tổ. Nhờ các Ban Ngành Trung Ương can thiệp.
– Nói về Huyện Đức Phổ thấy Ông Đinh Hùng chung vắng mặt ở địa phương, hỏi ra mới biết Ông Đinh Hùng Chung lên Trung Ương, họ cho rằng Ông Đinh Hùng Chung đi đâu, làm gì có chuyện lên Trung Ương, bằng báo lên Tỉnh nói Ông Đinh Hùng Chung ra Hà Nội lên Trung Ương đến văn phòng chính phủ.
– Bọn biến thái cửa quyền, cho là chuyện bịa đặt làm gì có chuyện đó, bằng báo cáo lên Bộ Công An. Nhờ Bộ Công An điều tra có Ông Đinh Hùng Chung ở trên Trung Ương nơi văn phòng Chính Phủ không?
– Bộ Công An liền điện qua văn phòng Chính Phủ hỏi: Có Ông Đinh Hùng Chung ở bên đó không? Ông Nguyễn Tiến Năng bên văn phòng Chính Phủ nói là có.
– Cùng thời gian ấy mấy ngày sau Ông Đinh Hùng Chung đến chánh văn phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Gặp Phan Niêm Luật Sư Quốc Hội ở đó, Phan Niêm nói với Ông Đinh Hùng Chung: Ở địa phương gửi đơn kiện mầy. Phan Niêm nói: Không cho khôi phục Cội Nguồn, xây dựng đền thờ, thờ phụng Quốc Tổ thời thôi. Kiện nổi gì. Người dân đâu có làm gì trái pháp luật.
– Nói về Tỉnh, Huyện, không bao giờ tin một người dân làm nông bình thường như Ông Đinh Hùng Chung, chưa học hết lớp 10 lấy đâu ra kiến thức nói chuyện với Trung Ương. Tất cả chỉ là sự giả tạo, bằng cho người lên Trung Ương xác minh lại những công văn giả hay thiệt. Nếu giả thời viết đơn Tố cáo luôn, cũng như xóa sổ những người hướng về Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ.
– Bọn biến thái cửa quyền chắc mẫm chuyến nầy bọn tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương chết chắc, bằng đưa người lên Trung Ương gửi đơn kiện Ông Đinh Hùng Chung, qua các Ban Ngành Trung Ương. Thật không may cho bọn chúng, các ban ngành Trung Ương xác nhận công văn gửi xuống địa phương là thật. Một phen mất mặt trở thành công cốc những ngày lên Trung Ương.
– Nói về những quan biến thái cửa quyền địa phương càng đi sâu vào chống phá Cội Nguồn, đồng nghĩa chống lại cả Dân Tộc Việt Nam con cháu Quốc Tổ Vua Hùng. Họ dư biết mất Cội Nguồn Dân Tộc là mất nước, nhưng họ vẫn chống. Họ thừa hiểu Mất đi Bản Sác Văn Hóa Cội Nguồn là mất đi Dân Tộc, họ vẫn cứ làm. Việc làm của bọn biến thái cửa quyền. Nếu như ngày xưa thời nhất định tru di cữu tộc.
– Sự chống phá Cội Nguồn là tự mình lún sâu vào tội ác cũng như phạm pháp. Càng chống phá Cội Nguồn chống phá Quốc Tổ, là đi vào con đường chết. Con cháu Tiên Rồng Việt Nam sẽ lên án. Trung Ương cũng là con cháu Quốc Tổ Vua Hùng, nên Trung Ương mới ủng hộ Đồng Bào Đức Phổ khôi phục Cội Nguồn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Bằng chứng là Trung Ương đã ra công văn gửi về địa phương, đề nghị xem xét giúp đỡ người dân Đồng Bào Đức Phổ khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ tưởng niệm thờ Quốc Tổ Vua Hùng.
– Bằng chứng như Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính từ nơi Viện Sử Học Trung Ương, đi máy bay về Đà Nẵng, đến Tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tỉnh, sau đó vào Đức Phổ làm việc với Huyện, đã bị Tỉnh hù dọa quay trở về Hà Nội.
– Nói về quan địa phương những thành phần biến thái cửa quyền, càng ngày càng thấy các ban ngành Trung Ương ủng hộ tham gia đề nghị địa phương giúp đỡ nguyện vọng nhân dân Đồng Bào Đức Phổ càng nhiều thời nguy cơ cho những thành phần biến thái cửa quyền càng lớn. Bằng ra sức trù dập những người tôn thờ Cội Nguồn, tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, biến không tội trở thành có tội. Có cớ báo lên Trung Ương là họ không chống phá Cội Nguồn mà chỉ trù dập những người phạm tội mà thôi. Thế là bọn biến thái cửa quyền tạo ra những đợt sóng khủng bố tinh thần khủng khiếp dẫn đến có người chết vì quá sợ hãi. Nhưng ngắn cổ đâu thể kêu thấu trời xanh, nếu không vượt qua nỗi sợ hãi thời lưng mật mà chết. Nếu không chết thời ba hồn khờ khạo bảy vía hãi hùng. Người gan to mật lớn như Ông Trần Minh Thắng, qua một đợt khủng bố tinh thần cơ thể suy nhược đến nổi không còn sức lực, phải uống cả trăm thang thuốc mới bình phục lại nổi.
– Bọn biến thái cửa quyền như yêu tinh từ trên trời rớt xuống, kế mưu nầy không thành chúng bày ra mưu kế khác, quyết hãm hại cho bằng được mới thôi, chúng cho người đến những người đã ký vào đơn xin xây dựng đền thờ Hùng Vương. Biểu làm đơn tố ngược lại Ông Trần Minh Thắng, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Hiến Thầy Tổ. Làm cơ sở triệu tập Ông Đinh Chung, Ông Hiến Thầy Tổ , Ông Trần Minh Thắng đến nhận tội. Trước sự tố cáo của những người dân.

– Viết đến đây thấy lòng thật xót xa, thở đời nay ở đời thường là ngăn chặn những người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, quên Cội bỏ Nguồn làm tiêu tan sức mạnh Dân Tộc. Ngoại xâm dựa vào đó mà thôn tính nước ta. Nhẹ thời nô lệ, nặng thời mất luôn đất nước Việt Nam. Xưa nay Ông Cha ta thường dạy tôn kính những người có lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa. Đã không tôn trọng mà con trù dập tơi tả, không phải là ngược đời lắm sao, không gọi là quan biến thái cửa quyền thời gọi là gì. Có lẽ Cơ Trời cũng đã biết, nên mới xuống cơ sấm nói trước. Câu: 89, 90, 91, 92:

– Chưa từng thấy đời nào sự lạ
– Bổng khiến người giá họa cho dân
– Muốn bình sao chẳng lấy nhân
– Muốn yên sao chẳng dạy dân ruộng cày

Hay là:
Chưa từng thấy đời nào sự lạ
Luôn hại người giáng họa cho dân
Muốn bình sao chẳng lấy nhân
Muốn yên sao chẳng dạy dân về Nguồn

Câu chuyện hồi ký, tuy chưa đến hồi kết thúc, nhưng tạm dừng lại vì không còn đủ sức lực để mà viết tiếp chúc các bạn an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s