CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 11- LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT
HỒI KÝ 11
LONG HOA LƯỢC THUẬT

– Như những gì Thầy Tổ viết hồi ký, đây chỉ là sự tóm tắt, thật ra vô cùng kinh khủng hơn những gì Thầy Tổ viết hồi ký nhiều. Thầy Tổ không chỉ đích danh những người không còn Lương Tâm chống phá Cội Nguồn, chống phá Quốc Tổ. Cũng như phớt lờ không cần để ý, công văn của các Ban Ngành Trung Ương đề nghị về Địa Phương xem xét giúp đỡ, bà con Đức Phổ xây dựng Đền Thờ Hùng Vương. Tri ân công đức người dựng nước. Không phải là Thầy Tổ sợ gì họ, mà là Thầy Tổ không muốn làm tổn hại một ai. Dù cho người đó hại Thầy Tổ suốt mấy mươi năm. Với những gì hành động phản bội Cha Ông, trái ngược lại Lương Tâm thời không còn là người nữa, đã hiện nguyên hình mới có cái tên như: quan heo, quan beo, quan sói, quan Hổ Chúa v. V.. Những đoạn hồi ký sau đây cũng vậy, những tên chống phá Cội Nguồn, phải nói là những tên đại ác, chỉ có đại ác mới chống phá Cội Nguồn của chính họ, chống phá Quốc Tổ, Ông Tổ dựng nước của chính họ, chống phá Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước của chính họ. Họ đã đánh mất Lương Tâm đồng nghĩa là vẫn còn trong lớp thú, cầm, sâu bọ.
– Nói về bọn biến thái cửa quyền, thấy Thầy Tổ ở mãi trong nhà, không nói là ở trong phòng suốt ngày không ai thấy mặt. Thế mà Sư Tăng từ xa cũng tìm đến, dân chúng mến mộ tìm về, Trung Ương thời đề nghị địa phương giúp đỡ, không nói là rất kỳ lạ. Nếu không ngăn cản hay xóa sổ thời không biết chuyện gì xảy ra. Thế là bọn biến thái cửa quyền huy động các thành phần xã hội. Đem Thầy Tổ, cùng Ông Đinh Hùng Chung ra đấu tố hầu dập tắt đi ngọn lửa yêu Cội mến Nguồn. Sự chửng (chuẩn) bị đấu tố quả thật là kinh hồn.

Mới vừa xẩm tối nơi hội trường khối 6 đã chật kín đông người lớp trong lớp ngoài, kể gì hàng trăm. Đã đấu tố thời biết rồi, người bị đấu tố như cá bỏ giỏ cua, hết con nầy kẹp đến con khác kẹp, người nầy hỏi tội vừa dứt, thời người kia giáng tội phủ đầu, cứ thế như loạt đại liên bắn vào con mồi, liên tiếp trúng đạn không kịp thở rồi chết.  Người điều khiển trận đấu tố là quan Xà Chúa Phó Chủ Tịch Huyện. Xà Chúa dõng dạc nói với dân chúng rằng:

Nếu không chặn đứng việc làm sai trái của Ông Đinh Hùng Chung cũng như Ông Hiến. Thời 80 triệu dân đi theo về Cội Nguồn hết.

Nhưng họ nào có biết. Dân hướng về Cội Nguồn đó là truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, như một định luật tự nhiên. Cây còn Gốc nở cành xanh ngọn. Nước còn Nguồn thời cuộc sống ấm no bình yên. Họ chống phá Quốc Tổ, thật ra mà nói Quốc Tổ cũng chính là Quốc Tổ của họ. Nào phải Quốc Tổ của riêng ai. Mà là Quốc Tổ của toàn Dân Tộc Việt Nam. Trong đó có Trung Ương, và những quan chức địa phương. Chỉ có những người đại gian ác mới đi vào chống phá Cội Nguồn chống phá Quốc Tổ. Lương Tri vứt bỏ Không còn một chút Lương Tâm. Đúng như những gì cơ sấm nói.
Câu 57, 58:

– Đời nầy những Quỷ cùng Ma
– Chẳng phải người thế, chẳng ra thiện hiền

Hay là:

Thế thời, thời thế Quỷ Ma
Lương tâm vứt bỏ chẳng ra con người

– Họ dàn trận đấu tố Thầy Tổ cùng Ông Đinh Hùng Chung. Sự đấu tố không những tàn ác, đầy tội lỗi vô trách nhiệm đối với Ông Cha. Quốc Tổ là Vua Tổ của Họ, họ không tôn thờ thời để cho Dân Chúng thờ. Mắc chi mà phải cản ngăn trù dập, phải nói là vô trách nhiệm, vô nhân đạo. Thầy Tổ cũng như Ông Đinh Hùng Chung, nào có làm gì sai trái với chính quyền. Chỉ một lòng hướng về Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ Hùng Vương. Muốn thực hiện được nguyện vọng chính đáng của mình, không phải làm liều, tự ý làm càn mà xin phép Trung Ương. Khi Trung Ương cho phép, còn phải về địa phương trình bày nguyện vọng chính đáng của mình.
– Việc làm chính đáng như thế, mà vẫn bị đem ra đấu tố ghép tội. Thầy Tổ thời nhịn vì Cha Thầy Tổ là Ngụy Quân. Còn Ông Đinh Hùng Chung là gia đình cách mạng, Bản thân Ông Đinh Hùng Chung là Bộ Đội hải đảo. Cha tập kết, Ông là bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Ông dễ gì khuất phục chịu thua với những gì ghép tội cho Ông.
– Với kế sách áp đảo chúng ra đòn đấu tố tới tấp, nào là phạm tội nầy, nào là sai trái chuyện kia, tố cáo đinh tai nhứt óc, không cho Ông Đinh Hùng Chung phản biện một lời.
– Không phải ai làm quan cũng ác như bọn biến thái cửa quyền, vẫn có nhiều người binh vực Ông Đinh Hùng Chung, lên tiếng nói: Đấu tố như vầy là bất công không cho người ta nói, ít ra cũng để cho người ta nói vài lời trước khi nhận tội, là sai trái chỗ nào cho dân chúng đây biết. Ông Đinh Hùng Chung, Ông Hiến phạm tội gì.
– Trong số người có tiếng nói trung trực. Đó là Cán Bộ Bổn liền dơ tay xin có ý kiến: Tội không tội phải cho rõ ràng. Để Ông Đinh Hùng Chung có đôi lời trước dân chúng.
– Ông Đinh Hùng Chung như Thiên Thần giáng thế liền chỉ mặt những thành phần đấu tố, nhất là chỉ mặt quan Xá chúa rồi nói: Tôi lên Trung Ương thưa trình là sai sao ? Trung Ương ra công văn đề nghị địa phương giúp đở là sai sao? Tôi đi theo chủ trương Nhà Nước là sai sao? Tôi tôn thờ Cội Nguồn là sai sao? Làm việc gì cũng đi xin phép là sai sao? Tôi là Bộ Đội Hải Đảo, Cha Tôi là tập kết nói chung là đi theo Cách Mạng. Việc tôi làm đương nhiên tôi phải lên Trung Ương xin phép. Trung Ương cho phép, địa phương ra sức ngăn cản nghĩa là sao.

Đây mới đúng là liên hoàn sao, nện tới tấp vào bọn biến thái cửa quyền đòn nào đòn nấy chí tử. Dân chúng nghe Ông Đinh Hùng Chung nói té ngửa thì ra là vậy. Có nhiều người nói: Ông Đinh Hùng Chung làm như thế là đúng rồi, đâu giống như những gì cán bộ nói đâu, thật bất ngờ.

– Không để bọn biến thái cửa quyền biện bạch Ông Đinh Hùng Chung chuyển liên hoàn sao, thành liên hoàn chính nghĩa, ra đòn tới tấp. Ông Đinh Hùng Chung nói:

Tuy tôi có Nguyện vọng khôi phục Cội Nguồn, tôn thờ Quốc Tổ. Nhưng tôi đâu có làm bừa khi địa phương chưa cho phép. Đã không cho phép thời thôi sao còn đem tôi ra đấu tố nghĩa là sao ? Ông Hiến có tội gì, khi Ông hướng về Cội Nguồn, vì thấy Trung Ương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm. Ổng có tội gì khi nguyện vọng của Ông được Trung Ương xem xét cho phép, ra công văn đề nghị địa phương giúp đỡ.

– Ông Đinh Hùng Chung với liên hoàn sao, chuyển sang liên hoàn chính nghĩa thắng thế oai phong như thiên sứ nhà trời. Dân chúng đến xem đi vào lời bình: Nói về Cộng Sản thời Ông Đinh Hùng Chung cũng là Cộng Sản, có thua kém gì bọn đấu tố kia đâu, Ông Chung không sợ sệt là đúng, đầy khí phách hiên ngang trước bọn Tà quyền.

– Cuộc đấu tố xoay chiều không phải bọn Tà quyền làm chủ trận địa, mà là con cháu Tiên Rồng làm chủ. Những người dân có mặt đều kinh ngạc nói: Ông Đinh Hùng chung, can đảm quá.
– Trong khi ấy những người được sắp xếp đấu tố im phăng phắc. Chỉ có một người đứng lên là cán bộ hưu trí tên là Tiểu Quỷ nói: Việc nầy không xóa sổ sớm đi cho rồi, đi chi đến giờ nầy lớn mạnh quá dính dấp tới Trung Ương đối phó không nổi.
– Bọn biến thái cửa quyền biết không đấu lại Ông Đinh Hùng Chung, bằng nhắm vào Ông Hiến nhã đạn. Thầy Tổ nhìn thấy họng súng đã xoay chiều. Không để bị trúng đạn trước. Thầy Tổ liền xin ý kiến rồi đứng lên nói: Tôi đã xem qua các công văn đề nghị của Trung Ương. Công văn có số công văn. Cũng như người ra công văn, tên tuổi chữ ký rõ ràng, không thể là giả được. Nên tôi tin tưởng tuyệt đối việc Ông Đinh Hùng Chung lên gặp các Ban Ngành Trung Ương là đạt được những thành quả tốt đẹp. Tất cả đã được minh bạch, Vì giấy tờ nguyện vọng của Tôi cũng như bà con Đức Phổ đã gửi cho các ban ngành Trung Ương được các Ban Ngành Trung Ương chấp nhận. Mà còn để nghị giúp đỡ gửi về địa phương từ cơ sở Thị Trấn, đến Huyện, Tỉnh. Việc khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ Hùng Vương. Là do nơi địa phương quyết định, cho phép hay không cho phép giữa Trung Ương với địa phương, đâu liên quan gì đến tôi, mà nói có tội với không có tội. Cho phép thời chúng tôi mừng, không cho phép thời chúng tôi phải chấp hành. Tôi là người địa phương đương nhiên phải nghe theo địa phương. Dù cho Trung Ương có đề nghị nầy, đề nghị kia. Đề nghị địa phương giúp đỡ cho nguyện vọng bà con chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể dựa vào Trung ương được. Mà phải dựa vào địa phương. Trung Ương cho phép. Địa Phương ngăn cản. Tôi cũng phải đi theo sự không cho phép của địa phương.

– Bọn quan biến thái cửa quyền khen:  Ông Hiến nói phải, địa phương mới là nơi quyết định, không phải là Trung Ương Và cũng cho người dân thấy rằng địa phương còn to lớn hơn cả Trung Ương.  Thế là cuộc đấu tố thứ mấy không rõ nữa, Thầy Tổ may mắn thoát nạn, có lẽ là do Cha Trời, Mẹ Trời cũng như Hồn Thiên sông núi phù hộ che chở.

– Qua mấy ngày sau Thầy Tổ gặp tên Tiểu Yêu hưu trí đấu tố, ở tiệm hớt tóc nhà Thầy Thắng. Thầy Tổ hỏi: Thưa Ông Tiểu Yêu, Ông có thù hằng gì với Quốc Tổ mà Ông chống phá dữ vậy. Nếu thờ Quốc Tổ mà đem ra đấu tố, thời sao không đem Trung Ương ra đấu tố. Vì Trung Ương hàng năm về dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Quốc Tổ cũng chính là Quốc Tổ của Ông, Ông không thờ, thời tôi thờ. Ông không cảm ơn tôi sao lại đấu tố tôi.

Tên Tiểu Yêu nghe Thầy Tổ nói thế, không những không biết sai mà còn đổ lỗi cho Ông Cha không dạy cho Ông biết là Dân Tộc Việt Nam có Ông Quốc Tổ Hùng Vương. Ông chỉ biết có Các Mác Lê Nin, Nên Ông mới chống phá như vậy. Thầy Tổ nói: Ông đã giáng tội cho Ông Cha của Ông. Thời Ông Cha của Ông sẽ có ý kiến với Ông vậy. Với bộ mặt Vô Thần xưa nay Ông có tôn thờ gì Ông Cha nên Ông phớt lờ như không nghe. Không rõ Ông Cha của Ông có phạt gì Ông không!

Tên Tiểu Yêu Đang khỏe mạnh bổng xây xẩm mặt mày rồi ngã nhào trước bàn thờ Cha Ông của Ổng. Thế là nằm liệt giường kéo dài 6, 7, năm đau đớn cho đến chết.
– Nói về Trung Ương thấy tấm lòng hiếu kính Đồng Bào Đức Phổ đối với Cội Nguồn tri ân công đức dựng nước, liền quan tâm giúp đỡ. Ra công văn đề nghị về địa phương phải nói là rất nhiều. Đáng lý ra những quan biến thái cửa quyền địa phương, phải học tập sự quan tâm Trung Ương đối với Cội Nguồn. Tận tâm giúp đỡ Đồng Bào Đức Phổ có khu đền thờ, thờ các Vua Hùng. Uống nước nhớ Nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhưng ở đây lũ quan biến thái cửa quyền địa phương hành động ngược lại. Uống nước lấp nguồn, ăn quả đốn ngã người trồng cây. Đúng như những gì cơ sấm nói:

– Đời nầy những Quỷ cùng Ma
– Chẳng phải người thế chẳng ra người hiền.

Những thành phần biến chất cửa quyền Tao là Pháp Luật, Pháp Luật là tao, muốn làm gì thời làm. Phép Vua thua lệ làng. Dù nhận được công văn của các ban ngành Trung Ương đề nghị về địa phương, trong công văn đã nói rõ đề nghị địa phương giúp đở Đồng Bào Đức Phổ tạo điều kiện cho Đồng Bào có khu đền thờ để đi lễ cho gần, cũng như khôi phục Cội Nguồn đoàn kết Dân Tộc.
– Lời đề nghị của Trung Ương phải nói là có Tâm, có tầm nhìn xa, thấy rộng, có trách nhiệm đối với Ông Cha, đối với thế hệ con cháu về sau.
– Nhưng những thành phần biến chất cửa quyền địa phương không coi công văn các ban ngành Trung Ương ra gì. Mà còn cho đây là công văn giả. Phải làm cho ra lẽ. Họ cho rằng: Chế độ ta, là chế độ theo chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa vô thần làm gì có chuyện Trung Ương đề nghị, chỉ là công văn giả. Vì thế sẽ trị tội số công văn giả nầy.

Nhưng họ đâu có biết, Cội Nguồn Dân Tộc nào phải riêng ai. Không nói là Cội Nguồn của chính Trung Ương Nhà Nước. Quốc Tổ cũng chính là Quốc Tổ của Nhà Nước, nên hàng năm Nhà nước cử người đến đền Hùng dâng hương tri ân công đức dựng nước. Có lẽ những thành phần biến thái cửa quyền không bao giờ xem truyền hình ti vi, xem các lãnh đạo Nhà Nước đến dâng hương lễ lạy Quốc Tổ. cũng không bao giờ nghe cấp cao lãnh đạo nhà nước thường nói về mình là con Rồng cháu Tiên. Tự hào hai chữ Đồng Bào mà trên thế giới không có. Cũng như độc nhất vô nhị Dân Tộc Việt Nam mới có Quốc Tổ, trên thế giới không có đất nước nào có được diễm phúc nầy. Quan biến thái cửa quyền địa phương không bao giờ nghĩ vậy, mà cho Cội Nguồn là mối lo của chúng nên ra sức chống phá Đúng như những gì cơ sấm nói. Câu 27, 28:

– Trời sinh ra những kẻ gian
– Mặc khôn đối phép, mặc ngoan tham tài

Hay là:

Sinh ra là kẻ ác gian
Mưu mô xảo trá tham lam tiền tài
Kể gì Nguồn Cội, Cội Nguồn
Che trời gọi gió phớt lờ lời đề nghị Trung Ương

– Vì cho công văn giả, bọn biến thái cửa quyền ra sức đàn áp mời lên mời xuống bày ra bao nhiêu trận đấu tố. hầu moi móc cho rằng Đồng Bào Đức Phổ đem tiền đút lót cho Trung Ương, đút lót bằng cách nào, phải khai ra để bọn chúng lập án kết. Hầu tố cáo lên Trung Ương. Lật ngược tình thế đã tôn thờ Mác Lê mà con dám nghĩ tới Cội Nguồn Vua Hùng. Sự nổ lực moi móc mời lên mời xuống khảo đảo hỏi cung, Ông Hiến, Ông Chung nói cái gì mà Trung Ương đề nghị giúp đở. Phải khai thật ra, hành hạ hết ngày nầy đến ngày khác. Đúng những gì Cơ sấm nói. Câu 301, 302:

– Hiềm vì sinh phải thời nay
– Rấp thù mở nước, tiếc thay chưng đời

Hay là:

Sinh chi gặp phải thời nầy
Hết lòng vì nước tiếc thay chẳng thành

Quốc Tổ, cũng chính là Tổ Quốc nước nhà, Yêu nước luôn gắng liền với yêu Quốc Tổ. Người yêu nước mà quên Ông Quốc Tổ là yêu nước giả. Phục hồi Nguồn Cội, cũng chính là phục hồi sức mạnh nước nhà Việt Nam.

Hiềm vì sinh phải thời nay
Thờ Ông Quốc Tổ họa tai trùng trùng

Viết đến đây Thầy Tổ không khỏi thở dài, nếu con dân Việt Nam mà có tư tưởng như bọn biến thái cửa quyền nầy, chỉ biết tiền tài danh lợi không kể gì Cội Nguồn của mình. Thời sớm muộn gì cũng đi đến nước mất nhà tan, Nghìn năm nô lệ Giặc Tàu, trăm Lệ Thuộc giặc Tây. 30 năm nội chiến từng ngày. Nồi da nấu thịt Đồng Bào xác xơ. Chào anh em chào con cháu Tiên Rồng. Dù cho khốn khổ tù đày, nhưng không bỏ Cội bỏ Nguồn như tấm lòng Ông Đinh Hùng Chung.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s