CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 9 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT
HỒI KÝ 9
LONG HOA LƯỢC THUẬT

Nói về Thầy Tổ vào năm 1990 khi ấy Thầy Tổ 36 tuổi đời, 6 tuổi thành đạo. Ông Sứ người ở Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh về thăm quê ghé thăm Thầy Tổ, năm ấy núi Ông Cấm bị lỡ nước từ trên đỉnh núi tuôn xuống làm chết tu sĩ cũng như chư Tăng. Gây tiếng vang cùng khắp. Ông Sứ đến nhà Thầy Tổ, Ông vô cùng mừng rỡ nói: Tôi gặp được Ngài rồi ôi may quá.

Thầy Tổ nói: Có chuyện gì không mà vui đến vậy.
– Ông Sứ nói: Tôi ăn chay trường mười mấy năm, thường sống theo Lương Tâm và tôi cũng hội ngộ ra Lương Tâm chính là Tâm Kinh rộng lớn. Không có Tôn Giáo Đạo Giáo Nào, không dựa vào Lương Tâm mà nói ra kinh cả. Và Tôi cũng đã nhận thức ra mình là ai. Tôi chính là Thiên Sứ có nhiệm vụ đưa Ngài đến núi Ông Cấm Thất Sơn. Đó là huyền cơ cho tôi biết như vậy, không thể nói ra sợ lộ huyền cơ.

Thầy Tổ nghe xong liền nói: Tôi khó mà ra khỏi địa phương được.

Ông Sứ nói: Chuyện nầy tôi biết rồi. Ý Trời là thế đương nhiên Trời sẽ giúp Ngài đi một cách an toàn. Thế là qua mấy ngày sau Thầy Tổ theo Ông Sứ vào Sài Gòn mang theo Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa. Vào đến Sài Gòn Thầy Tổ gặp nhiều vị tu đắc đạo. Trong đó một người cốt cách Tiên Ông. Tiên Ông nhìn Thầy Tổ rồi nói: Tôi gặp được Ngài thật là may mắn diễm phúc trong đời, nhưng tôi lại tuổi già không đủ cơ duyên nghe Ngài Thuyết Giáo. Có lẽ lần gặp nầy là không còn gặp nữa. Họ tổ chức một cuộc hành trình về núi Ông Cấm. Thắp nén hương cho Đấng Tạo Hóa Cha Trời.
– Đến chân núi Ông Cấm, chửng (chuẩn) bị đặt chân lên núi Ông Cấm, tức thời trống trời nổi lên. Số người đi khá đông chín người, nhưng chỉ có ba người nghe thấy tiếng trống trời mà thôi. Cũng như nghe tiếng hát từ trên trời vọng xuống. Mừng Ngài Di Lặc đã đến Non Tiên.
– Trên đường đi lên chùa Phật Lớn gần đỉnh núi. Ông Sứ, Ông Tiên, luôn chấp tay chào lia lịa hình như đã chào ai đó, mà mắt thường không thể thấy được. Chỉ nhìn thấy cử chỉ lạ lùng Ông Sứ, Ông Tiên, Ai nấy chẳng hiểu chuyện gì cả. Trong số chín người có một người nói với Thầy Tổ: Hãy cẩn thận không được nói gì, tai mắt công an ở khắp nơi.
– Họ cũng đã bắt đi nhiều người khi đến núi Ông Cấm. Không cẩn thận lời ăn tiếng nói. Thầy Tổ nói: Dạ con biết rồi. Lên đến chùa Ông Lớn núi Cấm Thầy Tổ đưa Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa cho họ, nhưng không một ai dám nhận. Thầy Tổ thấy thế thở dài: Cơ trời vẫn còn xa. Có lẽ tuổi thành đạo Thầy Tổ còn quá nhỏ mới 6 tuổi, cũng như cơ Nhị Ngũ Dư Bình 20 năm nữa mới đến, nên chưa phải lúc Giang Môn tiếp nhận Ngọc Thụ Thiên Ý của Trời.
– Sau chuyến đi núi Ông Cấm Thầy Tổ trở về quê nhà tiếp tục viết kinh. Thời ấy có nhiều vị Tăng Sư tu đắc Đạo. Như Sư Tăng Huệ Khiết. Huệ Khiết là học trò của Tăng Sư Hòa Thượng Thích Huệ Thành. Vì đắc Đạo lục thông khai mở biết rõ nơi Quê Hương Đức Phổ có Đức Ngài Hư Không Tạng Diệu Không ra đời.
– Sư Tăng Huệ Khiết từ nơi Bồng Lai, Thị Vãi, Bà Rịa Vũng Tàu ra đến tận Quê Hương Gò Hội Đức Phổ, không cần hỏi thăm, đến luôn nhà Thầy Tổ. Hỏi chuyện Chân Tâm, Chân Tánh, Lương Tâm. Thầy Tổ liền giải rõ bí mật của Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Sư Tăng Huệ Khiết chứng ngộ lấy làm cảm ơn.
– Có lẽ có người đã báo lên công an Huyện. Công An Huyện cho người xuống mời Sư Tăng Huệ Khiết lên chùa Phước Lâm để ở. Công An có hỏi: Sư Tăng Huệ Khiết, Tăng Sư tìm đến Ông Hiến có chuyện gì. Tăng Sư Huệ Khiết trả lời: Tôi lặng lội từ xa tìm gặp Thầy Hiến hỏi cho rõ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm là cái gì. Chỉ hỏi bấy nhiêu thôi. Mắc gút của người tu hành là Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, không phải ai cũng giải thích nổi. Đầy bí ẩn và vô cùng khó hiểu.

Tăng Sư Huệ Khiết tuy biết Thầy Tổ đang là thời gặp nhiều khó khăn. Nhưng không vì thế mà không tìm đến Thầy Tổ. Hỏi những điều mắc gút trong Phật Pháp Thượng Thừa, nói về Chân Tâm Chân Tánh. Cũng như sao gọi là Tâm Kinh từ chỗ nào ra. Khi thấu hiểu được chơn pháp Chân Tâm Chân Tánh, cũng như Lương Tâm. Thời mới đủ quyền năng truyền Tâm Ấn. Hàng Tổ Sư truyền lại cho người Thừa Kế tiếp nối Ngôi Tổ.
– Tăng Sư Huệ Khiết tìm đến Thầy Tổ, lúc ấy cũng có mặt Ông Đinh Hùng Chung và còn nhiều người nữa. Ông Đinh Hùng Chung phát hiện Tăng Sư Huệ Khiết có nhiều điểm kỳ lạ. Ông Chung xé gói nêm mì tôm không đứt cắn xé bằng miệng thời mất lịch sự. Sư Huệ Khiết chỉ cần liếc qua, tức thời Ông Đinh Hùng Chung xé gói nêm như xé tờ giấy. còn nhiều chuyện khác nữa không thể kể hết ra đây.
– Nói về cuộc đời Ông Đinh Hùng Chung chưa gặp Thầy Tổ, thường là tin vào Cha Thượng Đế, Lê Sơn Thánh Mẫu, Mẹ Quan Âm, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu vân, v..
– Nhưng từ khi Ông Đinh Hùng Chung gặp được Thầy Tổ nghe Thầy Tổ giảng Đạo, trí huệ Ông Đinh Hùng Chung bừng sáng lên một cách kỳ lạ. Nhận ra tất cả nhập xác xưng danh kia đều là giả, nhưng Ông không thể nào chứng minh được. Ông bằng đến gặp Thầy Tổ cầu Thầy Tổ chỉ cho cách kiểm chứng thật, giả nơi các Điện Thánh, những gì mình đã giác ngộ hiểu ra.
– Thầy Tổ nói: muốn giải thoát nô lệ Thần Quyền, không phải là chuyện dễ. Phải đi vào kiểm chứng thật, giả, hiểu rõ cảm tác, điển quang, trong đầu như có ai dạy bảo, cũng như nhập hồn vào xác là ai ? Để chứng minh làm rõ. Thời phải nổ lực công phu thí nghiệm.
– Thầy Tổ nói: Ông nên đến các điện Thánh để kiểm chứng. Bằng cách kiểm chứng Cha Thượng Đế ở Điện Thánh nầy xuống thơ dạy đạo. Với Cha Thượng Đế ở Điện Thánh khác. Rồi hỏi xem Cha Thượng Đế ở Điện Thánh nầy, có biết Cha Thượng Đế ở Điện Thánh kia hay không. Nhớ là hai Điện Thánh phải cách xa nhau. Càng xa càng tốt.
– Ông chỉ kiểm tra Cha Thượng Đế bên nầy, có biết Cha Thượng Đế bên kia không, khi đã đủ bằng chứng, là Cha Thượng Đế bên nầy, không biết Cha Thượng Đế bên kia. Có nghĩa là: Cùng là Cha Thượng Đế mà không biết nhau, thời coi như đã nắm chắt sự thật, giả. Với phương pháp trên Ông đi vào kiểm nghiệm Mẹ Quan Âm. Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, thì rõ ngay giả thật, một cách khoa học không hề sai,
– Để kiểm chứng khi Cha Thượng Đế xuống điển cho xác nói ra. Hay nhập xác nói ra thời quỳ lạy nhờ Cha Thượng Đế chỉ dạy. Cha Thượng Đế dạy thời nhớ rõ không quên một lời nào. Lui ra không nên ở lâu đi đến một Điện Thánh khác dâng lễ cúng dường. Lễ cúng dường càng giá trị thời Cha Thượng Đế nhập xuống càng nhanh.
– Khi Cha Thượng Đế nhập xác dạy Đạo. Thời hỏi ngay Thưa Cha Thượng Đế. Mới sáng nay Cha dạy con bên Điện Thánh hòa An, nhưng con lại quên mất, Cha Thượng Đế có thể dạy lại cho con nghe được không.
– Bảo đảm là không Cha Thượng Đế nào, biết Cha Thượng Đế nào. Mà thường trả lời rằng Cha Thượng Đế bên kia là giả. Cha đây mới là thật. Và thử đi thử lại nhiều ở các Điện Thánh. Đáp án là như nhau. Như thế là bài toán phân biệt chân giả. Đã xác định một cách khoa học. Lúc ấy ta mới thật sự thoát ra khỏi cảnh giới Thần Quyền đã ngự trị sai khiến con người hàng triệu năm nay.
– Phép thử nầy áp dụng cho cả Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu xuống điển, hay nhập xác chỉ bày tu hành. Mẹ Quan Âm xuống điển hay nhập xác. chỉ bày tu hành. Thời biết ngay tất cả xuống điển, hay nhập xác. Xưng Cha Thượng Đế, xưng Mẹ Quan Âm, xưng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. chỉ bày dạy đạo tất cả đều là giả danh cả. Không có Cha Thượng Đế nào xuống điển, nhập xác dạy đạo. Không có Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu nào xuống điển, hay nhập xác dạy đạo. Cũng không có Mẹ Quan Âm nào xuống điển, hay nhập xác ra thơ dạy Đạo. Mà toàn là Hồn Ma cấp cao. Hồn Quỷ ở cấp quyền lực.
– Nói Tóm Lại : Thật ra chẳng có Cha Thượng Đế nào xuống, Mẹ Quan Âm nào nhập. Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu nào xuống điển. Mà chỉ là Hồn Ma giả danh, hồn Quỷ giả dạng mà thôi.
– Thật ra mà nói khắp đất nước Việt Nam, có cả hàng chục nghìn Điện Thánh. Có cả hàng trăm nghìn nơi nhập xác. Nhập xuống xưng Cha Thượng Đế, nhưng không Cha Thượng Đế nào biết Cha Thượng Đế nào. Không Mẹ Quan Âm nào biết Mẹ Quan Ân nào. Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu nầy, không biết Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu kia. Thậm chí còn chống bán lẫn nhau, nói Cha Thượng Đế kia là giả, Cha Thượng Đế nơi đây mới chính là Cha Thượng Đế Thật.
– Nói chung chỗ nầy nhập xuống xưng Mẹ Quan Âm ra thơ dạy đạo lã lướt, chỗ kia nhập xuống cũng xưng Mẹ Quan Âm dạy đạo làu làu. Nhưng thật ra không Quan Âm nào biết Quan Âm nào. Nói chung là bị Quỷ dụ Ma Lừa.
– Đã đi theo Văn Hóa Cội Nguồn trở thành con Trời mà bị Ma lừa, Quỷ Dụ đi vào Nô Lệ Thần Quyền. Thời không phải là con Trời. Khi đã nhận Tổ quy Tông.
– Ông Đinh Hùng Chung nghe Thầy Tổ nói như vậy bằng bỏ công sức khảo sát kiểm chứng tìm ra đáp án đúng như Thầy Tổ chỉ dạy không. Thầy Tổ là Bậc đã ra khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới, đã nói là không thể nào sai được. Ông Đinh Hùng Chung đi hết điện Thánh nầy đến điện Thánh kia kiểm chứng quả thật đúng như những gì Thầy Tổ nói. Kiểm chứng rất nhiều điện Thánh kết quả là như nhau. Không Cha Thượng Đế nào, biết Cha Thượng Đế nào. Cha Thượng Đế nầy nói Ta mới là chính. Còn tất cả Cha Thượng Đế kia là giả. Kết luận tất cả đều là giả danh chẳng có ai là Cha Thượng Đế cả.
– Cũng như đến nhiều chỗ linh thiên bề thế trên thường xuống điển, nhập xác. Thời cũng y chang một sách, như các Điện Thánh. Quả đúng như những gì Thầy Tổ đã nói.

– Nô lệ Thần Quyền là thứ Văn Hóa đỉnh cao ở các thời Phong Kiến. Hưng thịnh nhất là ở Trung Quốc. Mất Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang phần lớn là do Văn Hóa Cơ Điển, Nhập xác Thần Quyền nầy. Thần Tiên xuống trần thường lạc vào Ma Đạo, Quỷ Đạo. Lạc vào Văn Hóa Thần Quyền nầy. Nghe theo làm theo lời Thần Quyền không mấy ai trở về Thiên Đàng được nữa.
– Nói về Ông Đinh Hùng Chung, lặng lội gian khó kiểm chứng kết quả như mong muốn. Liền ra khỏi nô lệ Thần Quyền. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm của mình. Tâm Điền đã dọn sạch cỏ, hạt giống lành tận độ gieo xuống dệt mộng tương lai. Trở thành Bậc Thầy Thiên Hạ.
– Ông Đinh Hùng Chung đến gặp Thầy Tổ nói: Kết quả của sự kiểm chứng quả thật không sai tất cả nhiều chỗ nhiều nơi nhập xuống, hay điển xuống cảm tác xưng Cha Thượng Đế, xưng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, xưng Mẹ Quan Âm đều là giả. Chỉ là Hồn Ma cấp cao. Không phải chỉ Hồn Ma cấp nhập xác đâu. Mà Hồn quỷ cấp cao cũng nhập xác, cảm tác nhập điển điều khiển con người.
– Thầy Tổ nói: Với những Hồn Ma, Hồn Quỷ cấp cao nầy có thể biết trước mọi chuyện. Nhập xuống nói cho người ta nghe, hoặc điều khiển qua tần sóng âm. Nói cho người Ta nghe ở trong đầu. Để người ta tin rằng chính là Cha Thượng Đế thiệt, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Thật. Quan Âm Thật. Đây chính là Văn Hóa Thần Quyền cấp cao, con người bị Quỷ, Ma sai khiến. Đi vào nô lệ Thần Quyền. Thần, Tiên lâm phàm đi vào Nô Lệ Thần Quyền khó mà trở về Thiên Đàng Cực Lạc. Mãn kiếp trần làm Ma cấp cao ở nhân gian. Xuống Điển ra thơ dạy đạo Lập công tu hành cầu siêu sanh trở lại Thiên Đàng Cực Lạc.
– Nhưng trong giới Ma cũng có Ma Chánh, Ma Tà. Quỷ cũng có Quỷ Chánh, Quỷ Tà. Những chỗ nhập xuống xưng Cha Thượng Đế dạy đạo làm lành. Dạy Đạo làm người, có trung, có hiếu, có nhân, có nghĩa, không trộm cướp hoặc vọng ngữ là chánh Ma. Những Hồn Ma nầy lập được nhiều công đức cũng được siêu sanh về Thất Sơn Châu báu, Non Tiên Cực Lạc, nếu không hại người có thể siêu sanh lên các tầng trời.
– Còn Ma Tà nhập xuống thường hay nói trước chuyện nầy chuyện kia, thể hiện quyền lực ban phước, giáng họa. Làm cho con người sợ hãi, trở thành nô lệ Thần Quyền nghe lời Ma Tà xúi dục hành động trái ngược lại Lương Tâm, hại người gây nghiệp ác, khi mãn kiếp trần Linh Hồn sa đọa xuống địa phủ thường là 500 kiếp nếu biết cải hối làm lành, may siêu sanh trở lại làm người. Thì cũng chỉ là hạng người thấp kém. Nhờ còn chút Lương Tâm thiện căn chưa dứt.

Ông Đinh Hùng Chung nghe Thầy Tổ giảng giải cặn kẻ, trí huệ càng khai mở, từ đó thấy chỗ nào nhập xuống xưng Cha Thượng Đế thời Thầy Chung ngầy la: Không được xưng như thế. Mà xưng thật tên danh của chính mình. Nhưng ở đời xưng mình là Ma nầy Ma kia thời ai nghe. Phải xưng Cha Thượng Đế thời người Ta mới nghe.
– Cũng ở vào thời ấy có một người theo Thầy Tổ nhưng không tiện nói tên, đặt cho tên khác vậy tên Bất Trung. Bất Trung tuy theo Thầy Tổ nhưng thấy Thầy Tổ bình thường, không có gì ra vẻ bậc thầy lắm, sống lối sống hết sức giản dị. Gặp ai Thầy Tổ cũng cung kính ca ngợi, dù cho người đó là người tâm thần, ba sôi hai lạnh.
– Bất Trung muốn cho Thầy Tổ cũng chỉ là người tầm thường, không phải cao nhân gì. Để cho Thầy Tổ biết thế nào là uy danh của Bất Trung, để Thầy Tổ có cái nhìn khác về Bất Trung. không nói là Bậc Thầy của Thầy Tổ.
– Nơi điện Thánh An Lạc, là điện Thánh tâm đắc nhất của Bất Trung. Các Hồn Ma cấp thấp thường hay nhập xác thường xưng là Thần Tiên, thường gọi Bất Trung là Ngài. Vì Bất Trung hiểu rằng có tiền, tiên hay múa, không tiền táo chúa cũng ra sân. Ở đời tiên học Lễ. Lễ thời rất nhiều lễ giáo, lễ nghĩa, lễ vật. Chỉ cần một lễ thời cũng được Thần Linh kính trọng, nói gì đến con người phàm tục. Bất Trung nhờ lễ vật dâng lên cũng khá, nên Thần Tiên thường gọi Bất Trung là Ngài.
– Bất Trung dẫn Thầy Tổ đến ngồi gần cái xác Ông. Một là cho Thầy Tổ thấy uy linh của Thần Tiên giáng hạ. Hai là để nghe rõ Thần Tiên giáng hạ gọi Bất Trung bằng Ngài. Thầy Tổ là người lịch sự dù gặp người ba sôi hai lạnh cũng không dám thất lễ. Huống chi là Thần Linh.
– Thầy Tổ thắp hương lên bàn thờ Tổ Thánh. Khi ấy người đến làm lễ cũng khá đông, ngồi chờ trên nhập xuống. Bổng thấy xác Thánh dậm chưng (chân) vỗ xuống bàn cái rầm: Ta là Đà La Thiên Tiên Đây. Ai nấy đều sợ thiêm thiếp. Đà La Thiên Tiên liền chỉ Bất Trung nói: Ngài Hiến! Hãy cẩn thận với tên nầy, tên nầy là tên Phản Chủ. Mưu mô đoạt ngôi Thầy Tổ. Trước mặt nói tốt nhưng sau lưng nói xấu Thầy Tổ.
– Bất Trung nghe xong tái mặt len lén ra khỏi đám đông rồi chuồng mất. Thầy Tổ cũng lấy làm kinh ngạc cho chuyện vừa mới xảy ra. Thầy Tổ chấp tay nhìn xác Thánh bái một bái nói: Văn Hiến tôi vô cùng cảm ơn.
– Thầy Tổ biết nơi đây không phù hợp với mình bằng ra về, trên đường về Thầy Tổ định tâm thời biết rõ người nhập xuống là ai, thì ra là vị quan tướng Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, cai quản thế giới tâm linh.
– Viết đến đây Thầy Tổ cảm thấy đã mệt vì sức yếu, viết Hồi Ký những gì đã xảy ra, nhưng chỉ viết tóm tắt một phần xảy ra trong đời Thầy Tổ. Thầy Tổ ra đời mang theo nhiều huyền thoại. Ngoài sức tưởng tượng của con người. Chỉ kể lại ở đây những sự việc bình thường mà thôi. Thầy Tổ cố gắng viết tiếp. Chào nhân loại anh em con cháu Tiên Rồng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s