ĐỜI LUÔN MÃI MÃI RỘNG THÊNH

ĐỜI LUÔN MÃI MÃI RỘNG THÊNH

Vẫn biết về Nguồn là không dễ
Nhưng về rồi, nghịch cảnh hóa thành êm
Người có chí, bền lòng luôn vững tiến
Vượt gian nan, khó mấy cũng làm nên
Đầy nghị lực, vượt qua bao nghịch cảnh
Chẳng bận lòng, buôn buông bỏ lãng quên
Ta luôn nhớ, trần gian là cõi tạm
Đến rồi đi, đời luôn mãi rộng thênh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s