CÂU HÒ

CÂU HÒ

Ta về nước Việt quê ta
Để nghe câu hát ý a tang tình
Ý a, a ý Tiên Rồng
Việt Nam nước Việt Đồng Bào anh em
Tang tình tang tính tình tang
Xa xưa từ thuở dựng non lâu rồi
Chung nhau cùng một Cội Nguồn
Âu Cơ Địa Mẫu, Cha Trời Long Quân
Ý a chung sống hòa vui
Keo sơn đoàn kết thương yêu chan hòa
Ý a chung một con đường
Đi theo Quốc Tổ Vua Hùng dựng xây
Lập lên đất nước Văn Lang
Dân giàu nước mạnh tính tang, tang tình
Hố khoan ta hố ta hò
Chung tay xây dựng đất trời quê hương
Biết bao tình nghĩa thân thương
Chan hòa cuộc sống tiến lên sang giàu
Yêu thương thay thế hận thù
Ý a, tang tính nước nhà bình yên
Hố khoan ta hố hò khoan
Tấm lòng mở rộng thênh thang nghĩa tình
Thương yêu đùm bọc dắt dìu
Đó là câu chuyện đẹp lành ngày xưa
Bây giờ trăm đắng nghìn cay
Câu hò tang tính thế thay nỗi buồn
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm khốn khổ dập vùi ngoại bang
30 năm tan nát tâm gan
Ý a nước mắt, tiêu tan giống nòi
Còn đâu điệu lý câu hò
Ta nghe cuộc sống tuôn trào lệ mi
Trải qua bài học đớn đau
Tương tàn nòi giống anh em tương tàn
Giờ đây làm lại cuộc đời
Vượt qua thù hận lên bờ tình thương
Ta hò ta hát ta ca
Tang tình tang tính thênh thang phúc lành
Hố khoan ta hố yên bình
Theo chân Quốc theo đường Cha Ông
Ý a ta đắp ta xây
Cho non nước Việt đẹp xinh rạng ngời
Ý a, a ý tang tình
Hố khoan ta hố thanh bình nước non
Ta hò ta lý tình tang
Việt Nam đất Việt tung bay lẫy lừng
Ý a, a ý tang tình
Hố khoan ta hố tang tình ý a
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s