NGUỒN XUÂN

NGUỒN XUÂN

Xuân Nguồn xuân Cội, xuân lành
Ánh xuân đem lại bao là niềm vui
Cho đời hạnh phúc xinh tươi
Cho non cho nước bình yên thái bình
Cội Nguồn đại đạo con đường
Cho người trở lại thiên đàng quê tiên
Cội Nguồn là ánh thái dương
Phá tan tăm tối u minh hồng trần
Sáng soi cho cả muôn loài
Không còn lạc lối rõ đường siêu thăng
Cội Nguồn, Nguồn Cội mùa xuân
Nguồn xuân đẹp nhất khắp trong đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s