HẸN NHAU

HẸN NHAU

Hôm nay tôi nói mấy lời
Có vài lời dặn con Rồng cháu Tiên
Dù cho khảo đảo triền miên
Cũng không nản chí mà quên Cội Nguồn
Ngày mai tôi phải lên đường
Về trời trở lại thiên đàng ra đi
Thiên Ý chú ý nhớ ghi
Để mà thực hiện cứu nhân độ đời
Cõi trần vắng bóng tôi rồi
Không được xao lãng xa rời kinh luân
Vì non nên phải làm gương
Vì đời nên phải yêu thương dắt dìu
Thay tôi truyền bá lời Trời
Làm cho hắc ám mây mù tiêu tan
Để cho nhân thế bình an
An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
Tôi đi luôn nhớ bao người
Hẹn nhau gặp lại cõi trời hẹn nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s