NHÓI LÒNG

NHÓI LÒNG

Nhói lòng nhìn thấy anh em
Vượt qua bệnh tật vượt qua khốn cùng
Vượt qua thiếu thốn đói nghèo
Chỉ lo cứu vớt sơn hà nước non
Bao năm vất vả truyền kinh
Bao năm gian khổ quên mình vì Dân
Biết bao ngậm đắng nuốt cay
Nhưng vì non nước vượt qua cảnh đời
Vượt qua bao cảnh thế thời
Sống vì non nước Cội Nguồn Cha Ông
Miễn sao Tổ Quốc giang san
Thái bình thịnh trị nước non đẹp giàu
Thương cho các bạn đồng hành
Nằm gai ném mật nhưng lòng vẫn vui
Cùng nhau truyền bá kinh luân
Động viên cố gắng vượt lên chính mình
Đã làm thiên sứ nhà trời
Hoàn thành di chí Vua Hùng truyền trao
Nhói lòng không biết nói sao
Cầu mong tất cả anh em cùng nguồn
Bình yên vạn sự an lành
Dốc tâm dốc sức quên mình vì Dân
Quên mình vì nước vì non
Quên mình vì cả thế nhân Đồng Bào
Dẫn người về chốn thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s