QUẢ TIM CÙNG NHỊP ĐẬP

QUẢ TIM CÙNG NHỊP ĐẬP

Khi trái tim, cùng vang lên nhịp đập
Cùng trở về Nguồn Cội cùng Tự Do
Và cùng chung, định hình cho số phận
Sống có quyền, sống thoát khỏi âu lo
Đó là khi, nắm tay nhau về Cội
Khắp nhân loài, cùng cất tiếng hát ca
***
Sống theo Nhân Quyền, không ai là có tội
Sống theo Lương tâm, là lối sống thứ tha
***
Chúng Ta cùng làm, sẽ được như vậy
Đó là khi, chúng Ta kết nối với nhau
Khi con người, có phẩm chất cao thượng
Thời xã hội, con người đến lúc nở hoa
Mọi trái tim cùng nhịp đập Tự Do
Cùng mưu cầu hạnh phúc cùng mưu cầu ấm no
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s