TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Yêu Nguồn mến Cội nhẹ lòng
Bỏ Nguồn bỏ Cội hết mòng tốt tươi
Lang thang kiếp sống lang thang
Xa Nguồn lạc Cội biết đâu bến bờ
Sống cầu sống cạnh sống nhờ
Mây trôi bèo dạt bến bờ là đâu
Về Nguồn không muốn cũng cao
Không cầu cũng đặng biết bao diệu kỳ
Về trời đâu có lạ gì
Cội Nguồn, Nguồn Cội con đường lên tiên
Phúc lành nhờ sống thuận thiên
An vui nhờ biết tựa nương Cha Trời
Về Nguồn tốt lá xanh cành
Đơm hoa kết trái tràn đầy niềm vui
Mãn trần hồn được siêu thăng
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s