BUÔNG BỎ

BUÔNG BỎ

Hận thù, thù hận, chẳng ích gì
Sao bằng rộng lượng, đức từ bi
Hỷ xả khoang dung, lòng nhẹ nhỏm
Thân tâm an lạc, rộng lối đi
Cố chấp làm chi, cho thêm khổ
Oan gia ràng buộc, mãi mà chi
Hạnh phúc an vui, là buông xả
Đâu còn đày đọa, cảnh âm ti
Sống thuận sống hòa, sống cao cả
Không cầu danh lợi, cũng uy nghi
Cái được trường tồn, là Thiện Ý
Giàu sang muôn kiếp, đức nên thi
Cái ác không còn, đều buông bỏ
Thiên Đàng bước đến có sai chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s