HÃY AN TÂM

HÃY AN TÂM

Những ai quay về Cội Nguồn, thời hãy an Tâm. Bạn chỉ cần niệm Nam Mô- A Men, tưởng nghĩ đến Thiên Ấn, niệm danh hiệu Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, ba ngôi tối cao vũ trụ. Thời bất cứ tai nạn nào cũng qua khỏi, dịch bệnh không là gì đối với các Bạn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s