KẺO PHÍ LỜI

KẺO PHÍ LỜI

Cội Nguồn đừng hỏi, kẻo phí lời
Tự mình thấu hiểu, mới đến nơi
Không Gốc, thân cành sao sống được
Không Nguồn, cạn nước cá hết bơi
Cha Trời Mẹ Trời, không lễ lạy
Lạy chi Ma, Quỷ, chúng nó xơi
Lương Tâm đại đạo, ai thấu hiểu
Trong ngục, cũng như ở cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s