MỆT LẮM RỒI

MỆT LẮM RỒI

Lao theo danh lợi, mệt lắm rồi
Giờ phải dừng chân, để nghỉ thôi
Tìm lại chính mình, bao quên lửng
Ngày qua tháng lại, cứ buông trôi
Tiếc nối mà chi, danh lợi ấy
Thân tàn kiệt sức, mệt cái tôi
Danh lợi phù du, đường công cốc
Được gì nghĩ lại, giấc chiêm bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s