ANH VÀ TÔI

ANH VÀ TÔI

Anh và tôi, đều cùng chung nòi giống
Người Việt Nam, là con cháu Hùng Vương
Tuy xa nhau, nhưng gặp nhau chớp mắt
Nối mạch nguồn, qua facebook thân thương
Anh và tôi, cùng truyền kinh cứu nước
Tháng cùng ngày, đều dồn sức truyền kinh
Rồi mai đây, ngày chung nhau đoàn kết
Sống hòa bình, sống hạnh phúc uy linh
Anh và tôi, cùng chung nhau tiếp bước
Theo Cha Ông, đầy cương quyết tiến lên
Trong khó khăn, luôn động viên gắng sức
Dù chông gai, đầy sóng gió đồng cam
Vì nước non, đâu có gì lùi bước
Luôn vượt qua, đầy thử thách khó khăn
Anh và tôi, là bạn đời kiếp trước
Nên kiếp nầy, cùng chung lối bước đi
Cùng Cội Nguồn, cùng giống nòi, cùng gắng bó bên nhau.
Tuy rất xa, nhưng rất gần trước mắt, người bạn đời thân thiết của tôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s