SANH ĐẾN, TỬ ĐI

SANH ĐẾN, TỬ ĐI

Sanh là đến, tử là đi
Giữ tâm chân thiện chuyện gì cũng qua
Có thể đọa, có thể siêu
Do tâm thiện ác đâu xa chính mình
Cõi trời trước mắt rất gần
Cũng xa, xa tận chân trời rất xa
Thiên đàng một bước đã qua
Về Nguồn là đến, siêu lên cõi trời
Lạc Nguồn vạn kiếp tu hành
Khó mong trở lại thiên đàng cõi tiên
Ở đời sanh, tử, có chi
Sanh là đến, tử là đi về trời
Thản nhiên an lạc tâm hồn
Tử đi, sanh đến có gì bận tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s