SÁNG NGỜI UY LINH

SÁNG NGỜI UY LINH

Năm nghìn năm, Tiên Rồng uy vũ
Mãi rền vang, khắp cả địa cầu
Hùng Vương Quốc Tổ con trời
Đương kim vũ trụ sáng ngời uy linh
Đức Chí Tôn, thiêng liêng đệ nhất
Khắp đất trời thành kính ngợi ca
Ơn người rộng khắp hà sa
Công lao dựng nước mở ra Cội Nguồn
Xin chứng giám, tấm lòng thành kính
Chúng con nguyền, tiếp bước Cha Ông
Vì đời vì đạo vì non
Vì con vì cháu giang san cõi bờ
Nguyện một lòng tôn thờ chuyên nhất
Tận mai sau trung hiếu vẹn toàn
Làm gương soi sáng đạo tràng
Vẻ vang nòi giống Tiên Rồng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s