NẮNG VÀNG

NẮNG VÀNG

Nắng vàng nhuộm cả quê hương
Lòng tôi bổng thấy vấn vươn sông hồ
Nắng vàng trên những sườn đồi
Lòng tôi bổng thấy ngọt ngào tình quê
Nghiêng đầu nghiêng cả bờ vai
Ghé vào giấc mộng hỏi ai đang cười
Ngập ngừng nắng để cho đời
Để cho hơi ấm xanh chồi mầm xanh
Nắng vàng nhuộm cả quê hương
Cho đời mãi mãi không quên nắng vàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s