SẮP LẶN NON XA

SẮP LẶN NON XA

Mặt trời sắp lặn non xa
Để bao thương nhớ khắp là thế gian
Trong lòng non nước, nước non
Nỗi buồn cảm xúc biết bao nỗi buồn
Cuộc đời ôi cả cuộc đời
Chỉ vì nhân loại quên rồi bản Thân
Mặt trời đem lại màu xanh
Cho non cho nước đâm cành nở hoa
Mặt trời sắp lặn non xa
Ngậm ngùi nhân thế biết bao ngậm ngùi
Trong lòng tất cả nhân loài
Không quên ánh sáng mặt trời người đi
Không quên hơi ấm tình thương
Không quên ánh sáng mùa xuân mặt trời
Chúng con tất cả loài người
Ngậm ngùi rơi lệ mặt trời lặn non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s