NGUYÊN NHÂN

NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân ta gặp khổ đau
Vì ta gieo ác gieo nhân chẳng lành
Nguyên nhân tăm tối mê mờ
Vì ta rời bỏ Cội Nguồn chính ta
Lạc vào ác đạo tà ma
Họa tai, tai họa bám theo chẳng cùng
Chỉ cần về Cội gieo lành
Tự ta giải khổ tự mình tìm vui
Cha Trời nào bỏ chúng Ta
Mẹ Trời nào bỏ con thơ Mẹ Trời
Về Nguồn an lạc cuộc đời
Trường sanh bất tử vĩnh hằng trường sanh
Nguyên nhân Ta gặp khổ đau
Vì Ta gieo ác gieo nhân chẳng lành
Còn thêm lạc Cội lạc Nguồn
Thời Ta mãi mãi luân hồi trầm luân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s