CÒN CHI ĐÂU

CÒN CHI ĐÂU

Cội Nguồn ôi chí quý
Anh nở bỏ đi rồi
Lòng em buồn tiếc nối
Kiếp bọt bèo nổi trôi
Anh xa Nguồn lạc lối
Bạc cuộc đời như vôi
Sống cuộc đời tăm tối
Sống bồng bềnh chơi vơi
Em thầm rơi nước mắt
Anh còn gì anh ơi
Cội Nguồn anh đánh mất
Lìa cành chiếc lá rơi
Thiên đàng anh mất lối
Quê trời tận xa xôi
Ở đời anh thấy đó
Lạc Cội, con đường xuống địa ngục mà thôi
Còn chi đâu chờ đợi
Cảnh chim trời hai nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s