TÌM LẠI MÙA XUÂN

TÌM LẠI MÙA XUÂN

Ta đi tìm lại mùa xuân
Tìm trong Nguồn Cội Cha Ông thuở nào
Đường Nguồn Cội, đường về trời
Con đường hạnh phúc ngập tràn niềm vui
Thái bình độc lập tự do
Nhân Quyền Dân Chủ ấm no công bằng
Ta đi tìm lại cuộc đời
An vui cuộc sống đâm chồi nở hoa
Không còn khốn khổ đọa sa
Không còn nô lệ chiến tranh tương tàn
Ta đi tìm lại yên bình
Tìm nguồn sống mới biển trời mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s