LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

Thường truyền kinh thơ
Công đức vô biên
Thường đọc kinh văn
Tâm linh tỏa sáng
Ca ngợi tán thán
Công đức Vua Hùng
Hồn Thiên phù hộ Thánh Thần chở che
Ý Trời luôn mãi lắng nghe
Mãn trần hồn được siêu lên cõi trời
Cầu phúc báo không gì hơn được
Truyền lời kinh cứu độ nhơn sanh
Phúc Trời hưởng mãi Trời Ban
Giàu sang phú quý thênh thang phúc lành
Khổ cực truyền kinh cực khổ ban đầu
Về sau hưởng mãi những gì vinh hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s