CON TRỜI

CON TRỜI

Đặc biệt với những người trở về Cội Nguồn. Truyền Thiên Ý Cha Trời, chính là những người con của Trời. Những người con Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm tận độ nhân loại về trời an hưởng sự an vui cực lạc.
Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn là ánh sáng dương quang, ánh sáng phá tan sự ngu si tội lỗi, ánh sáng đem lại sự cứu rỗi, làm cho con người thoát khỏi cảnh tà ma.
Nói chung Văn Hóa Cội Nguồn là ánh sáng tận độ, ánh sáng khai ngộ, làm cho con người thành tựu vô lượng công đức. Chuyển họa thành phúc, vượt lên phàm, làm thay đổi số mệnh vận mệnh của con người, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không còn sa đọa đi vào giải thoát thấm nhuần Thiên Ý gặt hái vô lượng phúc báo về sau. Làm chủ những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời tạo ra. Nói chung là làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới. Làm chủ 28 tầng trời, thất sơn châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian. Thường làm Vua Trời cai quản khắp nơi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s