SỰ THẬT LÀ ĐÂY

SỰ THẬT LÀ ĐÂY

Trải qua mấy nghìn năm chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Tự mình đứng lên làm chủ vận mệnh non sông đất nước của chính mình. Không nương tựa vào bất cứ Tôn Giáo nào. Đạo Giáo nào, đảng phái nào, bè phái nào. Trải lòng Trung Hiếu đối với Cha Ông đối với non sông Tổ Quốc. Sự kế thừa giữ gìn đất nước đã trải qua mấy nghìn năm.
Theo di chí Cha Ông.
Các Vua Hùng có công dựng nước, con cháu kế thừa chung sức giữ giang san. Non sông Đại Việt là ngôi nhà chung của con cháu Tiên Rồng. Nào phải của Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái. Mà là của con cháu Tiên Rồng của chúng Ta. Chúng Ta phải có bổn phận tự mình đứng lên xây dựng, bảo vệ non sông đất nước độc lập tự do thái bình an lạc.
Những kẻ quay lưng lại với Cội Nguồn, họ không còn xứng đáng là con cháu Tiên Rồng, cũng không xứng đáng là con Dân Đại Việt. Họ lấy tư cách gì dẫn dắt dân tộc Rồng Tiên chúng Ta. Họ lấy tư cách gì làm chủ non sông Tổ Quốc nầy vì họ đã chối bỏ Cội Nguồn. Xây dựng đất nước theo kiểu cách nào thời con cháu Tiên Rồng chúng ta tự quyết định.
Những người chỉ biết chạy theo danh lợi đánh mất lương tri, bất nhân, bất nghĩ, bất trung, bất hiếu. Họ không còn biết liêm, biết sỉ, phản bội Tổ Tông. Những người bỏ Cội bỏ Nguồn như cây mất Gốc cành khô ngọn héo. Mà đòi ngồi trên đầu con cháu Tiên Rồng không phải là chuyện điên rồ ngu xuẩn lắm hay sao, khi ,con Rồng cháu Tiên đã đứng lên làm chủ vận mệnh non sông đất nước của chính mình, thời mọi chuyện đều thay đổi, sự thay đổi ấy trên hợp Ý Trời dưới hợp lòng dân, nói chung là làm chủ tất cả những gì Cha Ông để lại cho con cháu chúng Ta. Sự thật là đây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s