ĐÂU CÒN SANH TỬ

ĐÂU CÒN SANH TỬ

Cội Nguồn quý lắm ai ơi
Cho Ta tất cả cuộc đời bình yên
Cội Nguồn, Nguồn Cội thiêng liêng
Sáng soi chân lý cứu nhân độ đời
Rời xa Nguồn Cội, Cội Nguồn
Anh hùng lạc đạo luân hồi trầm luân
Cội Nguồn luôn mãi cho Ta
Trở thành chánh giác vinh hoa cuộc đời
Không gì sánh được Cội Nguồn
Không gì sánh được Cha Trời, Tổ Tiên
Cội Nguồn vũ trụ anh linh
Chở che tất cả Hồn Linh, Linh Hồn
Về Nguồn xanh lá tốt cành
Về Nguồn rực rỡ cuộc đời mùa xuân
Về Nguồn tìm lại chính Ta
Bổn lai diện mục chân ông đất trời
Về Nguồn thoát khỏi luân hồi
Trường sanh bất tử đâu còn tử sanh
Cội Nguồn quý lắm ai ơi
Thung dung tự tại đất trời thung dung
Về Nguồn tâm trí khai thông
Trở thành chánh giác biết bao diệu kỳ
Cội Nguồn đâu phải kiếm tìm
Mà là về Cội về Nguồn chính Ta
Viên thành viên mãn trường sanh vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s