ĐẠI PHÚC DUYÊN

ĐẠI PHÚC DUYÊN

Dân Tộc Việt Nam, đại phúc duyên
Cơ trời vận hóa, cõi trung ương
Đại Đạo tối cao, nền Cội Gốc
Phổ hóa khắp cùng, rạng mười phương
Phổ hóa anh linh, nền Thiên Ý
Độ cả nhân loài, hiển Phật, Tiên
Đại Đồng, Đại Đạo, đường nhất thống
Cội Nguồn vũ trụ, đệ nhất Thiên
Hiển lộ Rồng mây, trong cuộc sống
Sáng bừng chân lý, đượm bình yên
Ngũ chi hiệp nhất, quy Thiên Giáo
Việt Nam tỏa sáng, đại phúc duyên
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s