CHỮ TÂM

CHỮ TÂM

Sống không quên Cội quên Nguồn
Dù là thua thiệt, nhưng lòng vẫn vui
Tuy rằng cuộc sống khó khăn
Nhưng không vì thế mà quên Cội Nguồn
Thiện lành ngày tháng thiện lành
Góp phần truyền giáo độ đời lập công
Gieo nhân thời đặng hưởng nhân
Hưởng phần phước báo về sau thanh nhàn
Làm người khổ trước mới thành
Có công có quả đều nhờ lập công
Sống nghèo nhưng giàu trong tâm
Cái giàu ước kiếp không mong cũng giàu
Sống cho vẹn nghĩa trọn tình
Hiếu, Trung, Trung Hiếu giữ gìn chữ Tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s