LỜI TÂM SỰ

LỜI TÂM SỰ

Ta đã xuống trần, cũng đã lâu
Đến nay tóc trắng, đã bạc đầu
Gẫm lại biết bao, là gian khổ
Lên đèo xuống hố, những cao sâu
Vượt qua, bao cảnh trần dông bão
Cuộc đời khốn nỗi, những bể dâu
Tháng năm ghềnh thác, bao trắc trở
Một mình một bóng, cảnh đêm thâu
Vì nước vì non, nào ai hiểu
Kiệt sức vì đời, khổ lao đao
Cái khổ nào hơn, trong khảo đảo
Bị hành bị hạ, chẳng ra sao
Cũng đã quên lần, không nhớ rõ
Tuổi già xế bóng, bến là đâu
Nhắn gởi ai kia theo Quốc Tổ
Hiếu, trung, giữ vững, đỉnh cao ngôi
Con Trời, Trời dắt, nào ai bỏ
Những kẻ quên Nguồn, mới bỏ rơi
Lời thơ tâm sự, lời nhắc nhở
Thiên đàng trở lại, nhớ người ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

One comment

 1. Người đã đến ôi người đã đến
  Để cho con thấy rõ Mặt trời
  Mặt trời trí tuệ mặt trời chung
  Soi xuống muôn dân cả hai cõi
  Xoá tan u tối, bầu trời đêm
  Thương vô cùng Người ở trên cao
  Vì đại nguyện nay thời trở lại
  Để cứu cháu con khỏi trầm luân
  Con xin nguyện từ nay gắng sức
  Để cùng Người cứu giúp anh em.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s