CHÚC XUÂN

Tí hư, sửu hao, dần bất lợi
Cái nầy hủy diệt, cái khác lại sanh
Đó là quy luật tự nhiên
Tuần hoàn vũ trụ chuyển xoay vận hành
Chúc cho nhân loại toàn cầu
Về Nguồn về Cội mà chầu Trời Cha
Tai ương tan biến tai qua
Lên thuyền vào hội Long Hoa Tiên Rồng
Chúc xuân, xuân đến mọi nhà
Xuân vào đến tận tâm hồn trổ xuân
Chúc cho thế giới bình yên
Hòa bình thịnh vượng chiến tranh không còn
Xuân Nguồn, xuân Cội phúc lành
Mùa xuân đẹp mãi vĩnh hằng mùa xuân
Chúc cho khắp cả thế gian
An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
Phúc, tài, lộc, thọ tràn đầy
Cát tường như ý sum vầy âu ca
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–