BÊN ẤY

Bên ấy chiều nay, có vui không
Hay là u ám, cảnh chiều đông
Bên nầy sâu hút, chùm mây bạc
Gió thổi lưng đồi, những đợi trông
Mùa thu năm ấy, đôi chim nhạn
Thuở ấy còn vươn, những ước mong
Từng vệt nắng thưa, trên khóm lá
Xanh thẳm một màu, cõi giang san
Bên ấy chiều nay có vui không
Hay là trống vắng cảnh cô đơn
Sầu buồn cảnh cũ, người xưa vắng
Nắng nhạt dần phai, cảnh hoàng hôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-