BÊN ẤY

BÊN ẤY

Bên ấy chiều nay, có vui không
Hay là u ám, cảnh chiều đông
Bên nầy sâu hút, chùm mây bạc
Gió thổi lưng đồi, những đợi trông
Mùa thu năm ấy, đôi chim nhạn
Thuở ấy còn vươn, những ước mong
Từng vệt nắng thưa, trên khóm lá
Xanh thẳm một màu, cõi giang san
Bên ấy chiều nay có vui không
Hay là trống vắng cảnh cô đơn
Sầu buồn cảnh cũ, người xưa vắng
Nắng nhạt dần phai, cảnh hoàng hôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s