SÁM HỐI

SÁM HỐI

Trước Cội Nguồn, con xin sám hối
Trở về Nguồn, sớm tối công phu
Lập công truyền bá kinh thơ
Giải trừ ác nghiệp nương nhờ Trời Cha
Lòng sám hối, thiết tha cầu nguyện
Nhờ ơn trên, tận độ cho con
Bước chân theo Tổ theo Tiên
Sớm qua bờ giác siêu lên thiên đàng
Sống cuộc sống yên bình may mắn
Dứt trần lao, xa tối lìa mê
Không còn sa đọa âm ti
Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa Thần
Sống cuộc sống chan hòa vô hại
Quả trường sanh, tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi tự do
Muốn gì được nấy an vui tột cùng
Đường giải thoát, con nguyền dốc sức
Ánh Đạo Vàng Thiên Ý thờ tôn
Cầu xin Nguồn Cội ban ân
Cho con sớm được quy nguyên Cội Nguồn
Nguyện lòng sám hối quay đầu
Trở về Nguồn Cội tôn thờ Trời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s