CHẲNG ÍCH GÌ

CHẲNG ÍCH GÌ

Cuộc sống bon chen, chẳng ích gì
Có rồi lại mất, chẳng ra chi
Thiện tâm mới thật là châu báu
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đỉnh chung quy
Siêu đọa hai đường, âu có khác
Thiên đàng địa phủ chọn lối đi
Chim trời cá nước, tự do sống
Bon chen cuộc sống, được cái chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s