CHẲNG ÍCH GÌ

Cuộc sống bon chen, chẳng ích gì
Có rồi lại mất, chẳng ra chi
Thiện tâm mới thật là châu báu
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đỉnh chung quy
Siêu đọa hai đường, âu có khác
Thiên đàng địa phủ chọn lối đi
Chim trời cá nước, tự do sống
Bon chen cuộc sống, được cái chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–