QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRỞ VỀ

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRỞ VỀ

Chỉ có Quốc Tổ hiển linh trở lại mới nói rõ Niên Đại Hùng Vương. Các Bạn tin hay không thì tùy. Trong lịch sử chúng ta học bấy lâu nay chỉ nói đến 18 đời Hùng Vương nhưng thật ra Niên Đại Hùng Vương có 41 đời. Tại sao một con người bình thường, một người làm nông sớm tối chưa đọc qua quyển sử nào mà lại nói rõ ràng như thế, ngay cả các nhà sử học còn chưa biết điều này. Đó chỉ nói về lĩnh vực sử thôi còn nhiều lĩnh vực khác nữa mời quý bạn có thể xem qua trang https://baotienrong.com.

Mình xin nhắc lại người này chưa học hết lớp 3 trường làng chỉ là người làm nông bình thường sớm hôm ngày tối không đọc qua bất cứ quyển sách nào. Đó là sự thật vì nó đã thành Ấn lẫn Bút được lưu lại trên trang Web https://baotienrong.com.

Để được Văn Hóa Cội Nguồn đồ sộ như trên phải trải qua từ năm 1985 đến nay 2018 một chặng đường 33 năm đã qua. Thì các bạn nghĩ sự việc này như thế nào? Thật may mắn cho Dân Tộc Việt khi nền Văn Hóa Cội Nguồn trở lại bằng giấy bút. Ngày xưa Văn Hóa Cội Nguồn chỉ truyền khẩu nên nó bị tam sao thất bổn và thất truyền.

MAY MẮN THAY, HI HỮU THAY

Tôi là Tiến Sỹ Cao Đức Toàn xác nhận rằng: Kinh -Văn-Thơ-Sử- Triết và nhiều Quốc Bảo khác từ Văn Hóa Cội Nguồn là do một người chưa học hết lớp 3 trường làng chỉ là người làm nông bình thường sớm hôm ngày tối không đọc qua bất cứ quyển sách nào nói ra và viết ra (vì để tránh tạm sao thất bản ý của Văn Kinh về sau nên Người giam mình 40 năm để viết ra toàn bộ Kinh -Văn-Thơ-Sử- Triết và nhiều Quốc Bảo khác từ Văn Hóa Cội Nguồn, vì một người nói ra Văn Kinh và một người khác viết lại Văn Kinh sẽ không thể hiểu hết ý của Văn Kinh, thì dễ sai ý của Văn Kinh, ví dụ như: ngày xưa Thích Ca Mâu Ni nói kinh, nhưng A Nan viết lại lời giảng của đức phật, nhưng người viết không thể hiểu hết ý của đức phật nên nó tam sao thất bản ý Văn Kinh của bậc đại giác ngộ).

Tôi đứng tên trên các Bộ Kinh là vì tôi được ấn chứng của Người để mang hết những gì người ấy dạy truyền, để giảng lại cho con cháu tiên rồng mai sau khi Người không còn tại thế nơi chốn trần gian.

Tôi là người may mắn được học đạo bên Người từ lúc lên 5 tuổi, tức là năm 1985. Tôi sinh năm 1980. Tôi lớn lên đến năm 18 tuổi là tôi có thể hàm thụ gần như tất cả Văn Hoa Cội Nguồn. Suốt chặng đường học đại hoc tại Sài Gòn và Du học bằng học bổng tự tìm ( không sử dụng học bổng của nhà nước Việt Nam) là để vừa học văn minh khoa học tiên tiến của các nước phát triển như ÂU VÀ MỸ và tự tìm hiểu các nền văn hóa thế giới, và vừa để trải nghiệm và áp dụng Văn Hóa Cội Nguồn vào đời sống.

Để minh chứng những điều tôi nói là tôi vẫn mang theo kinh sách viết tay của Người từ khi vào đại học và du học và làm việc tại ÂU VÀ MỸ.

Tôi nghĩ những thắc mắc của các bạn đạo hữu gần xa cũng được giải tỏa bớt phần nào.

Chú ý: theo lời dạy của Người là Văn Hóa Cội Nguồn không của riêng một ai mà là của toàn dân tộc Việt Nam nói riêng và của nhân loại anh em năm màu da thế giới nói chung. Vì vây ai cũng có quyền làm chủ VĂN HÓA CỘI NGUỒN và quyền sở hữu VĂN HÓA CỘI NGUỒN.

Tiến Sỹ: Cao Đức Toàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s