LÒNG THÀNH KÍNH

LÒNG THÀNH KÍNH

Ôi những người vì dân vì nước
Mãi gian lao, những bước vì dân
Làm cho non nước, nước non
An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
***
Lòng thành kính mãi lòng thành kính
Đến những ai, cống hiến thân mình
Vì non vì nước vì đời
Quên đi tất cả những gì bản thân
Sống cuộc sống tương thân tương ái
Đem tình thương gieo khắp nhân loài
Làm cho cuộc sống xanh chồi
Đơm bông kết trái tràn đầy âu ca
Lòng thành kính ngợi ca mãi mãi
Với những người trang trải lòng nhân
Cho đời thắm lại mùa xuân
Cho non cho nước an vui thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s