CHI BẰNG

CHI BẰNG

Lạc loài lìa Cội lìa Nguồn
Lạc vào khốn khổ kiếp người lao đao
Sống đời cũng chẳng ra sao
Bơ vơ trôi nổi, nổi trôi giữa đòng
Trần gian ngắn ngủi kiếp người
Mãn trần hồn lại đi về nơi đâu
Chi bằng về Cội tựa nương
Thuyền đà cập bến vững yên cuộc đời
Quốc Tổ Ông Tổ con Trời
Theo người trở lại thiên đàng quê hương
Không còn khốn cảnh bơ vơ
Không còn khốn khổ ngẩn ngơ đường trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s