CHI BẰNG

Lạc loài lìa Cội lìa Nguồn
Lạc vào khốn khổ kiếp người lao đao
Sống đời cũng chẳng ra sao
Bơ vơ trôi nổi, nổi trôi giữa đòng
Trần gian ngắn ngủi kiếp người
Mãn trần hồn lại đi về nơi đâu
Chi bằng về Cội tựa nương
Thuyền đà cập bến vững yên cuộc đời
Quốc Tổ Ông Tổ con Trời
Theo người trở lại thiên đàng quê hương
Không còn khốn cảnh bơ vơ
Không còn khốn khổ ngẩn ngơ đường trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————