NIỀM VUI

Niềm vui trở lại Cội Nguồn
Hết sầu hết khổ hết còn bơ vơ
Về Nguồn muôn vạn ước mơ
Muốn gì được nấy bến bờ an vui
Mặt trời trí huệ bừng lên
Trong tâm tỏa sáng rõ thông chánh tà
Mùa xuân rộ nở trong ta
Vườn xuân đạo đức vườn hoa phúc lành
Niềm vui, vui mãi trong lòng
Vui trong Nguồn Cội Lạc Hồng vinh hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————