NIỀM VUI

NIỀM VUI

Niềm vui trở lại Cội Nguồn
Hết sầu hết khổ hết còn bơ vơ
Về Nguồn muôn vạn ước mơ
Muốn gì được nấy bến bờ an vui
Mặt trời trí huệ bừng lên
Trong tâm tỏa sáng rõ thông chánh tà
Mùa xuân rộ nở trong ta
Vườn xuân đạo đức vườn hoa phúc lành
Niềm vui, vui mãi trong lòng
Vui trong Nguồn Cội Lạc Hồng vinh hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s