RẠNG NGỜI TÁNH DANH

Cùng nhau trung hiếu một lòng
Đền ơn đáp nghĩa Cha Rồng Mẹ Tiên
Để cho đất nước bình yên
An vui cuộc sống giàu sang, sang giàu
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Uy linh lừng lẫy rạng ngời uy linh
Cội Nguồn trở lại theo Chân
Hùng Vương Quốc Tổ lập công vì đời
Nghe lời truyền dạy Cha Trời
Tâm linh tỏa sáng ngời ngời tâm linh
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
Việt Nam rộng mở cửa trời
Để cho thế giới hoàn cầu siêu sanh
Thiên đàng cõi nước quê hương
Không còn đau khổ bình yên cuộc đời
Thờ Quốc Tổ thờ Cha Trời
Hiếu trung, trung hiếu rạng ngời tánh danh
Muôn năm tỏa sáng dương quang
Nghìn thu rực rỡ danh vang đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-