TRE GIÀ MĂNG MỌC

TRE GIÀ MĂNG MỌC

Tre đã già thời măng càng phải mọc
Luôn kế thừa sự nghiệp của Ông Cha
Một đất nước, mang màu xanh trải khắp
Lớp măng non, luôn đầy ắp mọc lên
Khắp non sông một màu xanh tăm tắp
Rộn tiếng cười, bao lớp trẻ đầu xanh
Vốn dòng giống, Rồng Tiên hơi có khác
Lớp sóng sau, hơn sóng trước anh linh
Tre về sau, tre càng cao chót vót
Mang trong mình, dòng máu nóng hùng anh
Thế hệ sau, luôn mang bầu nhiệt huyết
Một màu xanh, trong bao lớp măng non
Một màu xanh, cao cả của cháu con
Một màu xanh, luôn trải mình tiếp nối
Và vươn lên, trong tinh thần đổi mới
Nắm bắt thời cơ, chuyển mình theo chí lớn
Đoàn kết một lòng, theo anh linh truyền thống
Xúm tay vào, cứu vớt nước non sông
Luôn đi tới, bao vĩ đại thành công
Lớp tre xanh, lớp kế thừa luôn đem lại vẻ vang
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s