SỰ TUYỆT DIỆU

SỰ TUYỆT DIỆU Ai ban cho ta hạnh phúc đó chưa phải là hạnh phúc vĩnh hằng, chính ta ban cho ta hạnh phúc mới thật là hạnh phúc an vui, tuyệt diệu vĩnh hằng. Làm chủ thiên hạ cũng gọi là đỉnh cao của hạnh phúc. Nhưng làm chủ được chính mình mới là đỉnh cao của sự hạnh phúc vĩnh cửu. Sự thành công nào mà người Ta đem đến cho mình thời đó chưa gọi là thành công. Sự thành công mà chính do mình tạo lập nên mới thật sự là thành công. Sự cầu cạnh giải thoát sao bằng chính mình tự giải thoát. Đất nước Việt Nam muốn vươn lên, thời chính người Việt Nam phải tự nổ lực phấn đấu vươn lên. Tự làm chủ vận mệnh non sông đất nước của mình. —————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s