SỰ TUYỆT DIỆU

Ai ban cho ta hạnh phúc đó chưa phải là hạnh phúc vĩnh hằng, chính ta ban cho ta hạnh phúc mới thật là hạnh phúc an vui, tuyệt diệu vĩnh hằng.
Làm chủ thiên hạ cũng gọi là đỉnh cao của hạnh phúc. Nhưng làm chủ được chính mình mới là đỉnh cao của sự hạnh phúc vĩnh cửu.
Sự thành công nào mà người Ta đem đến cho mình thời đó chưa gọi là thành công. Sự thành công mà chính do mình tạo lập nên mới thật sự là thành công.
Sự cầu cạnh giải thoát sao bằng chính mình tự giải thoát.
Đất nước Việt Nam muốn vươn lên, thời chính người Việt Nam phải tự nổ lực phấn đấu vươn lên. Tự làm chủ vận mệnh non sông đất nước của mình.
—————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn