ẤM NO CUỘC ĐỜI

Mừng vui con cháu Tiên Rồng
Thoát vòng lao khổ thoát đường binh đao
An vui sung sướng biết bao
Vẻ vang nòi giống vinh quang nước nhà
Quốc Tổ dẫn lối soi đường
Làm cho non nước vang rền trời mây
Mừng vui cuộc sống hôm nay
Sang giàu hạnh phúc ấm no thanh bình
Việt Nam đẹp nhất trên đời
Việt Nam đẹp mãi sáng ngời Việt Nam
Ấm no cuộc sống vàng son
Dân giàu nước mạnh thênh thang cơ đồ
Có Ông Quốc Tổ Vua Hùng
Lẫy lừng trái đất khắp cùng năm châu
Vinh quang tột thế biết bao
Hiển vinh nòi giống ấm no cuộc đời.
—————————————-
Văn Hóa Cội Nguồn