ẤM NO CUỘC ĐỜI


ẤM NO CUỘC ĐỜI

Mừng vui con cháu Tiên Rồng
Thoát vòng lao khổ thoát đường binh đao
An vui sung sướng biết bao
Vẻ vang nòi giống vinh quang nước nhà
Quốc Tổ dẫn lối soi đường
Làm cho non nước vang rền trời mây
Mừng vui cuộc sống hôm nay
Sang giàu hạnh phúc ấm no thanh bình
Việt Nam đẹp nhất trên đời
Việt Nam đẹp mãi sáng ngời Việt Nam
Ấm no cuộc sống vàng son
Dân giàu nước mạnh thênh thang cơ đồ
Có Ông Quốc Tổ Vua Hùng
Lẫy lừng trái đất khắp cùng năm châu
Vinh quang tột thế biết bao
Hiển vinh nòi giống ấm no cuộc đời.
—————————————-
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s