NHỚ QUÊ – 1

NHỚ QUÊ

Trưa hè nắng đổ chang chang
Làm tôi nhớ đến quê làng năm xưa
Cánh đồng xanh mướt xa lơ
Dòng sông uốn lượn bến bờ hàng tre
Ve kêu, kêu mãi kêu mê
Gió lùa vách lá thủ thê xóm làng
Véo von tiếng sáo lưng trời
Núi cao chót vót gọi mời tần mây
Tôi đi từ thuở mười lăm
Nay đà đứng tuổi hoa râm mái đầu
Trưa hè gợi nhớ năm nào
Quê hương đất mẹ ngọt ngào quê hương

***

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s