NHỚ QUÊ

Trưa hè nắng đổ chang chang
Làm tôi nhớ đến quê làng năm xưa
Cánh đồng xanh mướt xa lơ
Dòng sông uốn lượn bến bờ hàng tre
Ve kêu, kêu mãi kêu mê
Gió lùa vách lá thủ thê xóm làng
Véo von tiếng sáo lưng trời
Núi cao chót vót gọi mời tần mây
Tôi đi từ thuở mười lăm
Nay đà đứng tuổi hoa râm mái đầu
Trưa hè gợi nhớ năm nào
Quê hương đất mẹ ngọt ngào quê hương

Văn Hóa Cội Nguồn