LỜI BÌNH CAO ĐỨC THẮNG CHÚ GIẢI VỀ THƠ ĐỜI THƯỜNG VÀ KINH THƠ KHÁC NHAU Ở CHỔ NÀO

LỜI BÌNH CAO ĐỨC THẮNG

CHÚ GIẢI VỀ THƠ ĐỜI THƯỜNG
VÀ KINH THƠ KHÁC NHAU Ở CHỔ NÀO

Hỏi: thơ đời thường là sao ?
Đáp: Thơ đời thường là chỉ cho những người mới học cách làm thơ, phải theo khuôn khổ của thơ.
Như gieo vần thơ Lục Bát trong một bài thơ. Gieo vần Song Thất Lục Bát trong một bài thơ. Gieo vần Thất Ngôn Bát Cú trong một bài thơ. Gieo vần Thất Ngôn Tứ Tuyệt trong một bài thơ. Gieo vần Ngũ Ngôn 5 chữ trong một bài thơ. Gieo vần tám chữ trong một bài thơ.
Ví như người mới học võ học theo thứ tự khuôn khổ mỗi bài quyền.
Hỏi Kinh Thơ là sao ?
Đáp : Kinh Thơ là chuyển tải Thiên Ý vượt qua khuôn rập người mới học làm thơ, vượt qua những thế quyền khuôn rập của người mới học võ.
Xuất ngôn thành thơ trong một bài thơ nhiều loại thể thơ biến hóa vô tận. Vừa Lục Bát, Vừa Song Thất Lục Bát, Vừa Ngũ Ngôn, vừa Lục Ngôn, vừa Bát Ngôn, vừa Thất Ngôn Bát Cú không theo không rập khuôn của một thể thơ nào mới chuyển tải được Thiên Ý thậm thâm vi diệu Trong một bài thơ.
Ví như người học võ đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật không theo khuôn khổ bài quyền, mà biến hóa theo chiêu thức tùy nghi sử dụng đỉnh cao của võ thuật. Tuy chiêu thức không rập khuôn thứ tự nhưng liên kết chặt chẽ giữa chiêu thức nầy với chiêu thức kia như lưu thủy hành vân,
Thơ Văn khi đã đạt đến đỉnh cao không rập khuôn trong một thể thơ, đa dạng nhiều thể thơ trong một bài thơ, Nhưng vẫn kết cấu chặt chẽ bằng trắc như nước chảy mây bay.
Những người mới học làm thơ không hiểu được điều nầy cho là không đúng luật thơ. Hể thơ lục bát là thơ lục bát không có xen kẻ những thể thơ khác. Ai mà chê trách làm chi vì trình độ có hạn của những người mới tập làm thơ.
***
CAO ĐỨC THẮNG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s