CÔNG ĐỨC NGỢI CA

Ai ca Quốc Tổ Hùng Vương
Ra công dựng nước, công ơn biển trời
Ngợi ca như vậy thiện lành
Phước phần tự đến mọi điều vận may
Công ơn Quốc Tổ truyền kinh
Công ơn dìu dắt thế nhân về trời
Công ơn đem lại thanh bình
An vui cuộc sống rạng ngời nước non
Làm cho đất nước Việt Nam
Bừng lên hiển hách cháu con Tiên Rồng
Năm châu bốn biển lẫy lừng
Việt Nam nước Việt đất trời uy linh
Ngợi ca công đức Hùng Vương
Chính là Trung, Hiếu, Đức, Nhân vẹn toàn
Người nầy thường mãi đứng đầu
Trăm nghìn ức kiếp thường làm Chúa Vua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————