AI ƠI-1

AI ƠI

Ai ơi đừng bỏ Cha Ông
An vui hạnh phúc nở bông hoa vàng
Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn
Mới mong thoát khỏi con đường họa tai
Đó là định luật Thiên Công
Bỏ Nguồn bỏ Cội còn chi lá cành
Bơ vơ khắp chốn đường trần
Vợi vời quê mẹ, vũ vần trời xa
Thành tâm nhớ lấy Ông Cha
Nhớ Nguồn nhớ Cội mà quay trở về
Vua Hùng Quốc Tổ tựa kề
Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn anh linh
Linh Hồn tỏa sáng anh minh
Vượt lên phàm tục, thành Tiên, Thánh, Thần
Dù cho đang sống quê nhà
Mà quên Nguồn Cội cũng là như không
Dù cho ở tận trời xa
Nhớ Nguồn nhớ Cội coi như đắc thành
Hiếu, Trung tỏa sáng ngời ngời
Nghĩa, Nhân thơm ngát đất trời càn khôn
Trở về Thiên Giới Tiên Bang
An vui tự tại mãi trên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s